விரைவு இணைப்பு

10 வருட Flexi வைப்புத் திட்டத்தின்

நிலையான வைப்பு இப்போது 10 ஆண்டுகளுக்கு கால அவகாசம் அளிக்கிறது, உறுப்பினர்கள் தங்கள் நிதி திட்டமிட்டப்படி தேர்ந்தெடுக்கலாம். குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை ரூ. 1000 / க்கு – 13.00% வட்டி விகிதமும் மேலும் ரூ. 1000 / அதற்கு மேல் -, prematurity பெறும் வசதி உள்ளது. உறுப்பினர்கள் ரூபாய் 1 கோடி வரையுள்ள தங்களது வைப்புக்கு 15.00% வட்டி வரை ஈட்டலாம். FD வட்டி விகிதங்களை நீங்கள் இங்கு பார்க்கலாம்?

ஒட்டுமொத்த டெபாசிட் தொகை வட்டி விகிதம்
ரூ 5 இலட்சம் வரை
குறைந்தபட்ச டெபாசிட் ரூ. 1,000 மற்றும் அதன் பின்னர் ரூ. 1, 000 -ன் மடங்குகள்
13.50%
ரூ 5 இலட்சம் முதல் ரூ 15 இலட்சம் வரை
குறைந்தபட்ச டெபாசிட் ரூ. 5,01,000 மற்றும் அதன் பின்னர் ரூ. 1, 000 இன் மடங்குகள்
13.75%
ரூ 15 இலட்சம் முதல் ரூ 25 இலட்சம் வரை
குறைந்தபட்ச டெபாசிட் ரூ. 15,01,000 மற்றும் அதன் பின்னர் ரூ. 1, 000 இன் மடங்குகள்
14.00%
ரூ 25 இலட்சம் முதல் ரூ 50 இலட்சம் வரை
குறைந்தபட்ச டெபாசிட் ரூ. 25,01,000 மற்றும் அதன் பின்னர் ரூ. 1, 000 இன் மடங்குகள்
14.25%
50 இலட்சம் முதல் 1 கோடி வரை
குறைந்தபட்ச டெபாசிட் ரூ. 50,01,000 மற்றும் அதன் பின்னர் ரூ. 1, 000 இன் மடங்குகள்
14.50%
ரூ 1 கோடிக்கும் மேல்
குறைந்தபட்ச டெபாசிட் ரூ. 1,00,01,000 மற்றும் அதன் பின்னர் ரூ. 1, 000 இன் மடங்குகள்
15.00%

ஜூலை 01, 2018 முதல் வட்டி விகிதங்கள்

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

10 வருட Flexi வைப்புத் திட்டத்தின் கால அளவு என்ன?

இந்த வைப்புத் திட்டத்தின் காலம் 10 ஆண்டுகள் ஆகும்.

10 வருட Flexi வைப்புத் திட்டத்திற்கான குறைந்தபட்ச முதலீட்டு தொகை என்ன?

குறைந்தபட்ச முதலீடு ரூ. 1000 மற்றும் அதன் பிறகுரூ .100 மடங்குகளில் முதலீடு செய்யலாம்

10 வருட Flexi வைப்புத் திட்டத்தில் காலதாமதம் செய்ய எந்த வசதி உள்ளது?

  • முன்கூட்டியே பணம் பெறுதல் வசதி 3 வருடங்கள் வரை கிடைக்காது.
  • 3 ஆண்டுகள் முதல் 5 ஆண்டுகள் வரை- முன்கூட்டியே பணம் பெறுதல் வசதி 9% வருடாந்திர வட்டி விகிதத்தில் கிடைக்கும்.
  • 5வருடங்கள் முதல் 7 வருடங்கள் வரை- முன்கூட்டியே பணம் பெறுதல் வசதி 9.5% வருடாந்திர வட்டி வீதத்தில் கிடைக்கும்.
  • 7வருடங்கள் முதல் 10 வருடங்கள் வரை – முன்கூட்டியே பணம் பெறுதல் வசதி 10% வருடாந்திர வட்டி விகிதத்தில் கிடைக்கும்.

குறிப்பு: முதிர்வடைவதற்கு முன்பாக முன்கூட்டியே பணம் பெறுதல் வசதியைஅடிப்படையாகக் கொண்டவைப்புத் திட்ட

10 வருட Flexi வைப்புத் திட்டத்தில் கடன் வசதி உள்ளதா?

இந்த திட்டத்தின் கீழ் கடன் வசதி இல்லை.

10 ஆண்டு FLEXI DEPOSIT SCHEME உயர் வட்டி விகிதம்

ஆதர்ஷ் கிரெடிட் கூட்டுறவு சங்கத்தின் உறுப்பினர்களுக்கு, நிலையான வைப்பு வழிமுறையை மேலும் நெகிழவைக்கும் ஒரு நடவடிக்கை எடுத்து, சமூகத்தின் உறுப்பினர்களுக்கு அதிக நன்மைகளைப் பெற அனுமதிக்கிறது. 10 வருட நெகிழ்வு வைப்புத் திட்டம் 10 ஆண்டு காலமாக உங்கள் பணத்தை முதலீடு செய்வதற்கு உங்களை வழிவகைகளை அளிக்கிறது.

இந்த 10 ஆண்டு வைப்புத் திட்டம் ஆதார்ஷ் கிரெடிட் கூட்டுறவு சங்கத்தின் உறுப்பினர்களுக்கு பிரத்தியேகமாக கிடைக்கின்றது, முதலீட்டு அளவு அடிப்படையில் 13.50% லிருந்து 15.00% வரையிலான வட்டி விகிதத்தை வழங்கும். இந்த 10 ஆண்டு வைப்புத் திட்டத்தில், குறைந்தபட்ச முதலீட்டுத் தொகை ரூ .1000 ஆகும், அதன்பிறகு, நீங்கள் ரூ .100 மடங்குகளில் முதலீடு செய்யலாம்

இத்திட்டத்தின் மூலம் அதிகமான வட்டி விகிதங்களைத் தவிர, முன்கூட்டியே திரும்பப் பெறுதல் போன்ற பல சலுகைகளையும் நீங்கள் பெறலாம். எனவே 10 ஆண்டு நெகிழ்திறப்பு வைப்புத் திட்டத்தில் இன்று முதலீடு செய்து அதன் நன்மைகளைத் தொடங்குங்கள்.

பொறுப்பு துறப்பு: இந்த திட்டத்தின் பலன்களும் ,சேவைகளும், ஆதர்ஷ் கடன் கூட்டுறவு சங்கத்தின் உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமே உரியது.

இப்போது 10 வருட Flexi வைப்புத் திட்டத்திற்காக விசாரிக்கவும்

Name
Email
Phone no
Message

© Copyright - Adarsh Credit. 2018 All rights reserved. Designed and developed by Communication Crafts.