ત્વરિત લિંક
Adarsh 15 Month Term Deposite

A-15 ટર્મ ડિપોઝિટ પ્રોડક્ટ

A-15 એ ટર્મ ડિપોઝિટ પ્રોડક્ટ છે જે માત્ર આદર્શ ક્રેડિટ કો-ઓપરેટિવ સોસાયટી લિ.ના સભ્યો માટે ખાસ ઉપલબ્ધ છે. આકર્ષક ટર્મ ડિપોઝિટ વ્યાજ દર સાથે A-15 માં તમને રૂ.5000ના દરેક રોકાણ પર 15 મહિને પાકતી મુદતે રૂ. 5825 મળે છે.

ઉત્પાદનનો પ્રકારટર્મ ડિપોઝિટ
લાયકાતઅરજકર્તા સોસાયટીના સભ્ય હોવા જોઈએ
ડિપોઝિટની લઘુતમ રકમરૂ. 5,000 અને ત્યાર બાદ રૂ. 200ના ગુણાંકમાં
પાકતી મુદતે મૂલ્યરૂ.5000ના રોકાણ પર રૂ. 5,825
મુદત15 મહિના
અધુરી મુદતે ચુકવણી સુવિધાઉપલબ્ધ નથી
નોમિનેશન સુવિધાઉપલબ્ધ
લોન સુવિધાડિપોઝિટ કરેલી રકમ સામે મહત્તમ 60% * વ્યાજના દર સોસાયટીના નિયમો અને શરતો પ્રમાણે લાગુ થશે

* 01 જુલાઈ, 2018થી અમલમાં

FAQ (વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો):

A-15 ડિપોઝીટ સ્કીમની મુદત કેટલી છે?

A-15 ડિપોઝિટ સ્કીમની મુદત 15 મહિનાની છે.

A-15 હેઠળ લઘુતમ રોકાણ કેટલું કરવું પડે?

A-15 માટે લઘુતમ રોકાણ રકમ રૂ. 5000 છે અને ત્યાર બાદ આ ઉત્પાદનમાં રૂ.200ના ગુણાંકમાં રોકવા પડે.

A-15 માટે અધુરી મુદતે ચુકવણી છે?

ના! આ ઉત્પાદનમાં અધુરી મુદતે ચુકવણી થતી નથી.

A-15 હેઠળ લોનની કોઇ સુવિધા છે?

હા! A-15 સામે લોનની સુવિધા ઉપલબ્ધ છે. સભ્યો A-15માં રોકવામાં આવેલી રકમ સામે મહત્તમ 60% લોન મેળવી શકે છે. સોસાયટીના નિયમો પ્રમાણે વ્યાજદર લાગુ થશે.

ઊંચા ટર્મ ડિપોઝિટ વ્યાજદર

આદર્શ ક્રેડિટ કો-ઓપરેટિવ સોસાયટી લિ. દ્વારા ઓફર કરવામાં આવતા તમામ મહત્ત્વના નાણાકીય ઉત્પાદનો ઉપરાંત આદર્શ સોસાયટીના સભ્યો માટે ખાસ તૈયાર કરવામાં આવેલી રેન્જ પણ છે. A-15 એ શ્રેષ્ઠ ટર્મ ડિપોઝિટ પૈકી એક છે જેમાં તમે 15 મહિનાના ટૂંકા ગાળા માટે રોકાણ કરી શકો છો. લઘુતમ રોકાણની રકમ રૂ.5000 છે, તેનાથી આગળ તમે રૂ.200ના ગુણાંકમાં રોકાણ કરી શકો છો.

આદર્શ ખાતે અમે સુનિશ્ચિત કરીએ છીએ કે તમને તમારા રોકાણ પર મહત્તમ વળતર મળે. તમને શ્રેષ્ઠ ટર્મ ડિપોઝિટ વ્યાજદર ઓફર કરવાથી વધારે વિશેષ બીજું શું હોઈ શકે? હા, A-15 ટર્મ ડિપોઝિટ સ્કીમ લગભગ 10.98% (ત્રિમાસિક ચક્રવૃદ્ધિ) જેવું ઊંચું ટર્મ ડિપોઝિટ વ્યાજદર ઓફર કરે છે. તેથી A-15 ટર્મ ડિપોઝિટમાં રોકાણ કરો અને સુરક્ષિત વળતર, નોમિનેશન સુવિધા અને લોન સુવિધા જેવા એડ-ઓન મેળવો. ટર્મ ડિપોઝિટમાં રોકાણ માટે તમારી નજીકની આદર્શ શાખાનો સંપર્ક કરો અથવા ઓનલાઇન પૂછપરછ કરો!

સ્પષ્ટતા: સોસાયટીના તમામ ઉત્પાદનો અને સેવાઓ માત્ર આદર્શ ક્રેડિટ કો-ઓપરેટિવ સોસાયટી લિ.ના સભ્યો માટે જ છે.

A-15 માટે અત્યારે જ પૂછપરછ કરો:

Name
Email
Phone no
Message

© Copyright - Adarsh Credit. 2018 All rights reserved. Designed and developed by Communication Crafts.