ਕ੍ਵਿਕ ਲਿੰਕ
Adarsh 15 Month Term Deposite

ਏ -15 ਟਰਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਉਤਪਾਦ

ਏ -15 ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਟਰਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਉਤਪਾਦ ਹੈ, A-15 ₹ 5,000 ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ₹ 5,825 ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕਿਸਮਟਰਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ
ਯੋਗਤਾਬਿਨੈਕਾਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ5,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੁਣਜ
ਪਰਿਪੱਕਤਾ(ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ)-ਮੁੱਲਹਰੇਕ 5000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ 5,825 ਰੁਪਏ
ਮਿਆਦ 15 ਮਹੀਨੇ
ਪ੍ਰੀਮੈਚਿਓਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤਉਪਲੱਬਧ ਹੈ
ਲੋਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 60%
* ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ

* ਜੁਲਾਈ 01, 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ

ਆਮ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ:

ਏ -15 ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਿੰਨੀ ਹੈ?

ਏ -15 ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 15 ਮਹੀਨੇ ਹੈ।

ਏ -15 ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ?

A-15 ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ 5,000 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੁਣਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਏ -15 ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ?

ਜੀ ਨਹੀ! ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਕੀ A-15 ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੈ?

ਜੀ ਹਾਂ! A-15 ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ A-15 ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ 60% ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਚ ਟਰਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ

ਆਦਰਸ਼ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ,ਆਦਰਸ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਚ ਟਰਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਏ-15, ਜੋ ਕਿ 15 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲਈ ਧਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਕਮ 5000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੁਣਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅਸੀਂ ,ਆਦਰਸ਼ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਮਿਲੇ।ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟਰਮ ਡਿਪਾਜਿਟ ਦਰ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਬੇਹਤਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਹਾਂ , ਏ-15 ਟਰਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਯੋਜਨਾ ਲਗਭਗ 10.98% (ਤਿਮਾਹੀ ਮਿਸ਼ਰਿਤ)ਦੀ ਉੱਚ ਟਰਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਏ-15 ਟਰਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਟਰਨ , ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਲੋਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਜਿਵੇਂ ਐਡ -ਆਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਓ।ਇਸ ਟਰਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦੀ ਆਦਰਸ਼ ਸ਼ਾਖਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੋ!

ਖੰਡਨ: ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਏ-15 ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਕਰੋ:

Name
Email
Phone no
Message

© Copyright - Adarsh Credit. 2018 All rights reserved. Designed and developed by Communication Crafts.