ਕ੍ਵਿਕ ਲਿੰਕ
Adarsh 36 Month Term Deposite

ਏ-36 ਟਰਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਉਤਪਾਦ

ਏ-36 ਇੱਕ ਟਰਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਉਤਪਾਦ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਆਦਰਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮਿਟਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।ਏ -36 ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ 1,00,000 ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ 1,35,000 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕਿਸਮਟਰਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ
ਯੋਗਤਾਬਿਨੈਕਾਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ5,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੁਣਜ
ਪਰਿਪੱਕਤਾ(ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ)-ਮੁੱਲਹਰੇਕ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 1,35,000 ਰੁਪਏ
ਮਿਆਦ 36 ਮਹੀਨੇ
ਪ੍ਰੀਮੈਚਿਓਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾਇਕ ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ, 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਆਜ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ
ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤਉਪਲੱਬਧ ਹੈ
ਲੋਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

* ਮਈ 03, 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ

ਆਮ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ:

ਏ -36 ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਿੰਨੀ ਹੈ?

ਏ -36 ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 36 ਮਹੀਨੇ ਹੈ।

ਏ -36 ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ?

A-36 ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ 5,000 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੁਣਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਮੈਂਬਰ A-36 ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਵਿਆਜ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਲਗਪਗ 10.13% (ਤਿਮਾਹੀ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ) ਹੈ। ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਮੈਂਬਰ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ 1,35,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਏ -36 ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ?

ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੈਚਿਓਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀ A-36 ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੈ?

ਜੀ ਹਾਂ! A-36 ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ A-36 ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ 60% ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

A-36 ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਟਰਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦਰਾਂ:

ਏ-36 ਆਦਰਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਆਦਰਸ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਏ -36 ਟਰਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਬੱਚਤਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਰੁਪਏ ਹੈ 500 ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੁਣਜਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਦਰਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਮਿਆਦੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।A-36 ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੀ ਰਕਮ ਤੇ ਲੱਗਭਗ 10.13% ਵਿਆਜ ਦਰ (ਤਿਮਾਹੀ ਮਿਸ਼ਰਿਤ) ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਅਜਿਹੀ ਚੰਗੀ ਟਰਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਅਤੇ ਲੋਨ ਸਹੂਲਤਾਂ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਦਰਸ਼ ਨਾਲ ਏ -36 ਦੀ ਟਰਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿਚ ਮਿਲੋ।

ਖੰਡਨ: ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਏ-36 ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਕਰੋ:

Name
Email
Phone no
Message
© Copyright - Adarsh Credit. 2018 All rights reserved. Designed and developed by Communication Crafts.