ત્વરિત લિંક
Adarsh 18 Month Term Deposite

આદર્શ 18 ટર્મ ડિપોઝિટ પ્રોડક્ટ

આદર્શ 18 એ ટર્મ ડિપોઝિટ પ્રોડક્ટ છે જે માત્ર આદર્શ ક્રેડિટ કો-ઓપરેટિવ સોસાયટીના સભ્યો માટે જ છે. ઊંચા ટર્મ ડિપોઝિટ વ્યાજદર ઓફર કરવાની સાથે આ સ્કીમમાં રૂ.5000ના રોકાણ પર 18 મહિના બાદ પાકતી મુદતે રૂ. 6,200 મળે છે.

ઉત્પાદનનો પ્રકારટર્મ ડિપોઝિટ
લાયકાતઅરજકર્તા સોસાયટીના સભ્ય હોવા જોઈએ
લઘુતમ ડિપોઝિટ રકમરૂ. 5,000 અને પછી રૂ.100ના ગુણાંકમાં
પાકતી મુદતે મૂલ્યપ્રત્યેક રૂ.5000ના રોકાણ પર રૂ. 6,200
મુદત18 મહિના
અધુરી મુદતે ચુકવણી સુવિધાઉપલબ્ધ નથી
નોમિનેશન સુવિધાઉપલબ્ધ
લોન સુવિધાડિપોઝિટની રકમ સામે મહત્તમ 60% * સોસાયટીના નિયમો અને શરતો પ્રમાણે વ્યાજના દર લાગુ પડશે.

* 01 જુલાઈ, 2018થી અમલમાં

FAQ (વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો):

આદર્શ 18 ડિપોઝિટ યોજનાની મુદત કેટલી છે?

આદર્શ 18 ઉત્પાદનની મુદત 18 મહિના છે.

આદર્શ 18 માટે લઘુતમ રોકાણ રકમ કેટલી છે?

આદર્શ 18 માટે લઘુતમ રોકાણ રકમ રૂ. 5000 છે અને ત્યાર બાદ આ ઉત્પાદનમાં રૂ. 100ના ગુણાંકમાં રોકાણ કરી શકાય છે.

આદર્શ 18 અધુરી મુદતે ઉપાડવાની કોઇ સુવિધા છે?

ના! આ ઉત્પાદનમાં અધુરી મુદતે ઉપાડની સુવિધા નથી.

આદર્શ 18 માટે કોઇ લોનની સુવિધા છે?

હા! આદર્શ 18 સામે લોનની સુવિધા મળે છે. સભ્યો આદર્શ 18માં તેમના રોકાણ સામે મહત્તમ 60% લોન મેળવી શકે છે. સોસાયટીના નિયમો પ્રમાણે વ્યાજદર લાગુ પડશે.

ઊંચા ટર્મ ડિપોઝિટ વ્યાજદર મેળવો:

આદર્શ ક્રેડિટ વિવિધ ટર્મ ડિપોઝિટ સ્કીમ ઓફર કરે છે જેથી સભ્યો તેમના નાણાં જુદી જુદી મુદત માટે રોકી શકે છે. આદર્શ 18 એ આવી ડિપોઝિટ સ્કીમ છે જેમાં તમે 18 મહિનાના ટૂંકા ગાળા માટે રોકાણ કરી શકો છો. આદર્શ ક્રેડિટ સોસાયટીના સભ્યો માટે ખાસ ઉપલબ્ધ ઉત્પાદન આદર્શ 18માં તમને લગભગ 10.60% (ત્રિમાસિક ચક્રવૃદ્ધિ)નો સારો એવો ટર્મ ડિપોઝિટ વ્યાજદર મળે છે.

18 મહિનાની આ ડિપોઝિટ સ્કીમમાં લઘુતમ રોકાણ રકમ રૂ.5000 છે. ત્યાર બાદ તમે રૂ.100ના ગુણાંકમાં રોકાણ કરી શકો છો. આદર્શ 18માં મળતા ઊંચા વ્યાજદર ઉપરાંત તમે બીજા કેટલાક લાભ પણ મેળવી શકો છો. તેમાં નોમિનેશન સુવિધા, લોન સુવિધા અને ગેરંટેડ સુરક્ષિત વળતર સામેલ છે. તો આજે જ આદર્શ 18 સ્કીમમાં રોકાણ કરો અને તેના લાભ મેળવો. વધુ જાણવા માટે પૂછપરછ કરો.

સ્પષ્ટતા: સોસાયટીના તમામ ઉત્પાદનો અને સેવાઓ માત્ર આદર્શ ક્રેડિટ કો-ઓપરેટિવ સોસાયટી લિ.ના સભ્યો માટે જ છે.

આદર્શ 18 માટે પૂછપરછ કરો

Name
Email
Phone no
Message

© Copyright - Adarsh Credit. 2018 All rights reserved. Designed and developed by Communication Crafts.