ക്വിക്ക് ലിങ്ക്
Adarsh 18 Month Term Deposite

ആദര്‍ശ് 18 ടേം ഡിപ്പോസിറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ്

ആദര്‍ശ് ക്രെഡിറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ലിമിറ്റഡ് അംഗങ്ങള്‍ക്ക് മാത്രം എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയി ലഭ്യമായതാണ് ആദര്‍ശ്-18 ടേം ഡിപ്പോസിറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ്. ഉയര്‍ന്ന ടേം ഡിപ്പോസിറ്റ് പലിശ നിരക്കുകള്‍ സഹിതം, 5000 രൂപയുടെ ഓരോ നിക്ഷേപത്തിനും കാലാവധി പൂര്‍ത്തിയാകുമ്പോള്‍ 6,200 രൂപയാണ് നിങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കുന്നത്.

ഉല്‍പന്നത്തിന്‍റെ തരംടേം ഡിപ്പോസിറ്റ്
അര്‍ഹതഅപേക്ഷകന്‍ ഈ സൊസൈറ്റി അംഗം ആയിരിക്കണം
ചുരുങ്ങിയ ഡിപ്പോസിറ്റ് തുക5,000 രൂപയും തുടര്‍ന്നങ്ങോട്ട് 100 രൂപയുടെ ഗുണിതങ്ങളും
മച്യൂരിറ്റി മൂല്യംനിക്ഷേപിച്ച ഓരോ 5000 രൂപയ്ക്കും 6,200 രൂപ
കാലയളവ്18 മാസം
പ്രീമച്വര്‍ പേയ്മെന്‍റ് സൗകര്യംലഭ്യമല്ല
നോമിനേഷന്‍ സൗകര്യംലഭ്യം
വായ്പാ സൗകര്യംനിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന തുകയുടെ പരമാവധി 60 % വരെ. *സൊസൈറ്റിയുടെ നിബന്ധനകള്‍ക്കും വ്യവസ്ഥകള്‍ക്കും അനുസൃതമായി പലിശ നിരക്ക് ബാധകം.

* 2018 ജൂലൈ 01 മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍

പതിവായി ഉന്നയിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍:

എത്രയാണ് ആദര്‍ശ് 18 ഡിപ്പോസിറ്റ് സ്കീമിന്‍റെ കാലയളവ്?

18 മാസമാണ് ആദര്‍ശ് 18 പ്രോഡക്റ്റിന്‍റെ കാലയളവ്.

എത്രയാണ് ആദര്‍ശ് 18-ല്‍ നിക്ഷേപിക്കാവുന്ന ചുരുങ്ങിയ തുക?

ആദര്‍ശ് 18-ല്‍ നിക്ഷേപിക്കാവുന്ന ചുരുങ്ങിയ തുക 5000 രൂപയാണ്. അതിനു മുകളില്‍ 100 രൂപയുടെ ഗുണിതങ്ങളും ഒരാള്‍ക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റില്‍ നിക്ഷേപിക്കാം.

ആദര്‍ശ് 18-ല്‍ എന്തെങ്കിലും പ്രീമച്യൂരിറ്റി സൗകര്യം ഉണ്ടോ?

ഇല്ല! ഈ ഉല്‍പന്നത്തില്‍ പ്രീമച്യൂരിറ്റി അനുവദനീയമല്ല.

ആദര്‍ശ് 18-ല്‍ എന്തെങ്കിലും വായ്പാ സൗകര്യം ഉണ്ടോ?

ഉണ്ട്! ആദര്‍ശ് 18-ല്‍ വായ്പാ സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്. ആദര്‍ശ് 18-ല്‍ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന തുകയുടെ പരമാവധി 60% വരെ അംഗങ്ങള്‍ക്ക് ലഭ്യമാക്കാം. സൊസൈറ്റിയുടെ നിയമങ്ങള്‍ക്ക് അനുസൃതമായി പലിശ നിരക്ക് ബാധകമായിരിക്കും.

ഉയര്‍ന്ന ടേം ഡിപ്പോസിറ്റ് പലിശ നിരക്കുകള്‍ നേടൂ:

വിവിധ കാലയളവുകളില്‍ അംഗങ്ങള്‍ക്ക് തങ്ങളുടെ പണം നിക്ഷേപിക്കാന്‍ അവസരം ഒരുക്കുന്ന വിവിധ തരം ടേം ഡിപ്പോസിറ്റ് സ്കീമുകളും ആദര്‍ശ് ക്രെഡിറ്റ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തില്‍ ഒരു ടേം ഡിപ്പോസിറ്റ് സ്കീം ആദര്‍ശ് 18. ഇതില്‍ 18 മാസം എന്ന ഹ്രസ്വ കാലയളവില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് നിക്ഷേപിക്കാം. ആദര്‍ശ് ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റിയുടെ അംഗങ്ങള്‍ക്കു മാത്രമായി ലഭ്യമായ ആദര്‍ശ് 18 ഏകദേശം 10.60% പലിശ നിരക്ക് (ത്രൈമാസം കണക്കാക്കുന്നത്) നിങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന ഒരു മികച്ച ടേം ഡിപ്പോസിറ്റ് ആണ്.

ഈ 18 മാസ ടേം ഡിപ്പോസിറ്റ് സ്കീമില്‍ നിക്ഷേപിക്കാവുന്ന ചുരുങ്ങിയ തുക 5000 രൂപയും അതിനു ശേഷം 100 രൂപയുടെ ഗണിതങ്ങളും നിങ്ങള്‍ക്ക് നിക്ഷേപിക്കാം. ഉയര്‍ന്ന പലിശ നിരക്കിനു പുറമേ ആദര്‍ശ് 18 നിങ്ങള്‍ക്ക് ലഭ്യമാക്കാവുന്ന മറ്റ് ചില നേട്ടങ്ങളും നല്‍കുന്നുണ്ട്. നോമിനേഷന്‍ സൗകര്യം, വായ്പാ സൌകര്യം, ഉറപ്പായ സുരക്ഷിതമായ ആദായം എന്നിവ അവയില്‍ ചിലതു മാത്രം. അതിനാല്‍ ഇന്നു തന്നെ ആദര്‍ശ് 18 സ്കീമില്‍ നിക്ഷേപിച്ച് നേട്ടങ്ങള്‍ കൊയ്യൂ. കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍ ഒരു അന്വേഷണം നടത്തൂ.
ബാധ്യതാ നിരാകരണം: ആദര്‍ശ് ക്രെഡിറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ലിമിറ്റഡിന്‍റെ എല്ലാ ഉല്‍പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഈ സൊസൈറ്റിയുടെ അംഗങ്ങള്‍ക്ക് മാത്രമാണ് ലഭ്യം.

ഇപ്പോള്‍ ആദര്‍ശ് 18-നെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കൂ

Name
Email
Phone no
Message

© Copyright - Adarsh Credit. 2018 All rights reserved. Designed and developed by Communication Crafts.