ਕ੍ਵਿਕ ਲਿੰਕ
Adarsh 18 Month Term Deposite

ਆਦਰਸ਼ 18 ਟਰਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਉਤਪਾਦ

ਆਦਰਸ਼ 18 ਇੱਕ ਟਰਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਉਤਪਾਦ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਆਦਰਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮਿਟਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ 5,000 ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਰੁਪਏ 6,200 ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕਿਸਮਟਰਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ
ਯੋਗਤਾਬਿਨੈਕਾਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ5,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੁਣਜ
ਪਰਿਪੱਕਤਾ(ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ)-ਮੁੱਲਹਰੇਕ 5000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ 6,200 ਰੁਪਏ
ਮਿਆਦ 18 ਮਹੀਨੇ
ਪ੍ਰੀਮੈਚਿਓਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤਉਪਲੱਬਧ ਹੈ
ਲੋਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 60%
* ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ

* ਜੁਲਾਈ 01, 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ

ਆਮ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ:

ਏ -18 ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਿੰਨੀ ਹੈ?

ਏ -18 ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 18 ਮਹੀਨੇ ਹੈ।

ਏ -18 ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ?

A-18 ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ 5,000 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੁਣਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਏ -18 ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ?

ਜੀ ਨਹੀ! ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਕੀ A-18 ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੈ?

ਜੀ ਹਾਂ! A-18 ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ A-18 ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ 60% ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉੱਚ ਟਰਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ:

ਆਦਰਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਰਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਆਦਰਸ਼ 18 ਇਕੋ ਅਜਿਹੀ ਟਰਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਦਰਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ, ਆਦਰਸ਼ 18 ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਪਗ 10.60% (ਤਿਮਾਹੀ ਸੰਪੂਰਨ) ਦੀ ਚੰਗੀ ਟਰਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਟਰਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ 5000 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੁਣਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਦਰਸ਼ 18 ਦੀ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਲੋਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਟਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ 18 ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਓ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੋ।

ਖੰਡਨ: ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਏ-18 ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਕਰੋ:

Name
Email
Phone no
Message

© Copyright - Adarsh Credit. 2018 All rights reserved. Designed and developed by Communication Crafts.