ત્વરિત લિંક

આદર્શ બચત પત્ર ટર્મ ડિપોઝિટ પ્રોડક્ટ

આદર્શ બચત પત્ર એ ટર્મ ડિપોઝિટ પ્રોડક્ટ છે જે માત્ર આદર્શ ક્રેડિટ કો-ઓપરેટિવ સોસાયટી લિ.ના સભ્યો માટે ઉપલબ્ધ છે. તેમાં કરવામાં આવેલા રોકાણ પર 72 મહિના બાદ પાકતી મુદતે બમણી રકમ મળે છે.

ઉત્પાદનનો પ્રકારટર્મ ડિપોઝિટ
લાયકાતઅરજકર્તા સોસાયટીના સભ્ય હોવા જોઈએ
લઘુતમ ડિપોઝિટ રકમરૂ. 500 અને તેનાથી ઉપર રૂ. 100ના ગુણાંકમાં
પાકતી મુદતે મૂલ્યપ્રત્યેક રૂ.1000ના રોકાણ પર રૂ.2000
મુદત72 મહિના
અધુરી મુદતે ચુકવણી સુવિધા3 વર્ષ સુધી ઉપલબ્ધ નથી. 3 વર્ષ પૂરા કર્યા પછી ઉપાડ પર સોસાયટીના નિયમો અને શરતો પ્રમાણે વ્યાજ લાગુ પડશે.
નોમિનેશન સુવિધાઉપલબ્ધ
લોન સુવિધા2 વર્ષ બાદ ઉપલબ્ધ, ડિપોઝિટ કરેલી રકમના મહત્તમ 60%, સોસાયટીના નિયમો અને શરતો પ્રમાણે વ્યાજદર

* 05 એપ્રિલ, 2017થી અમલમાં

વારંવાર પુછાતા પ્રશ્નો

આદર્શ બચત પત્રની મુદત કેટલી છે?

આદર્શ બચત પત્રની મુદત 72 મહિનાની છે.

આદર્શ બચત પત્ર માટે લઘુતમ રોકાણ કેટલું છે

આદર્શ બચત પત્ર માટે લઘુતમ રોકાણ રૂ.500 છે અને ત્યાર બાદ તમે આ પ્રોડક્ટમાં રૂ.100ના ગુણાંકમાં રોકાણ કરી શકો છો.

શું આદર્શ બચત પત્રમાં અકાલીન પરિપકવતા માટેની કોઈ સુવિધા છે?

હા, નીચે દર્શાવેલ નિયમો મુજબ સભ્યો જમા રકમ ને અકાલીન પરિપકવ કરી શકે છે:

  • <=36 મહિના → અકાલીન પરિપકવતા સુવિધા ઉપલબ્ધ નથી

સોસાયટીના નિયમો અને શરતો અનુસાર 3 વર્ષ પછી જ ઉપાડ કરવા પર લાગુ કરી શકાય

શું આદર્શ બચત પત્રમાં કોઈ લોન સુવિધા છે?

હા! નીચેના નિયમો મુજબ આદર્શ બચત પત્રો સામે લોન સુવિધા ઉપલબ્ધ છે:

  • < 36 મહિના → લોન સુવિધા ઉપલબ્ધ નથી
  • > 36 મહિના → સભ્યો તેમની આદર્શ બચત પત્રમાં કરેલ રોકાણની રકમ સામે મહત્તમ 60% લોન મેળવી શકે છે. વ્યાજના દર સોસાયટીના લાગુ પડતા નિયમો મુજબ રહેશે.

આદર્શ બચત પત્રની થાપણ જે તમારા રોકાણને બમણું કરે છે

આદર્શ બચત પત્ર એ એક આદર્શ વિશેષ યોજના છે, જે માત્ર આપણા સોસાયટી સભ્યો માટે જ ઉપલબ્ધ છે. જો તમે તમારા નાણાનું આ બાંધી મુદ્દતની થાપણ યોજનામાં રોકાણ કરો છો, તો તમે 72 મહિનાના સમયગાળામાં તમારું રોકાણ બમણું થઇ જશે.

આદર્શ બચત પત્રમાં આપ લઘુત્તમ રૂ. 500 અને તે પછી તમે રૂ. 100 ના ગુણાંકમાં વધુ રોકાણ કરી શકો છો. આશરે તમે 10.03% લાભ મેળવો છો (ત્રિમાસિક ચક્રવૃદ્ધિ). આવા સ્પર્ધાત્મક લાભો ઉપરાંત, તમે સોસાયટીના લાગુ પડતા નિયમો અને શરતો અનુસાર જમા રકમ નો સમય કરતા પહેલા ઉપાડ પણ કરી શકો છો. આદર્શની આ બાંધી મુદ્દતની થાપણ યોજના સાથે, તમે ઍડ-ઑન્સ પણ મેળવી શકો છો જેમ કે નોમિનેશન અને લોન સુવિધા. માટે આદર્શ બચત પત્રમાં રોકાણ કરો અને તમારા રોકાણોને બમણા કરો.

ડિસક્લેમર/અસ્વીકાર: સોસાયટીના તમામ ઉત્પાદનો અને સેવાઓ માત્ર આદર્શ ક્રેડિટ કો-ઓપરેટિવ સોસાયટી લિમિટેડના સભ્યો માટે જ ઉપલબ્ધ.

આદર્શ બચત પત્ર ટર્મ ડિપોઝિટ પ્રોડક્ટ માટે પૂછપરછ કરો

Name
Email
Phone no
Message
© Copyright - Adarsh Credit. 2018 All rights reserved. Designed and developed by Communication Crafts.