ત્વરિત લિંક
Adarsh Triple Term Deposite

આદર્શ ટ્રિપલ ટર્મ ડિપોઝિટ પ્રોડક્ટ

આદર્શ ટ્રિપલ સ્કીમ એ માત્ર આદર્શ ક્રેડિટ કો-ઓપરેટિવ સોસાયટીના સભ્યો માટેની ટર્મ ડિપોઝિટ પ્રોડક્ટ છે. શ્રેષ્ઠ ટર્મ ડિપોઝિટ વ્યાજદર ઓફર કરવાની સાથે આદર્શ ટ્રિપલ 144 મહિના બાદ પાકતી મુદતે રોકાણના ત્રણ ગણી રકમ મેળવશે.

ઉત્પાદનનો પ્રકારટર્મ ડિપોઝિટ
લાયકાતઅરજકર્તા સોસાયટીના સભ્ય હોવા જોઈએ
લઘુતમ ડિપોઝિટ રકમરૂ. 500 અને ત્યાર બાદ રૂ.100ના ગુણાંકમાં
પાકતી મુદતે મૂલ્યપ્રત્યેક રૂ.1000ના રોકાણ સામે રૂ.3000
મુદત144 મહિના (12 વર્ષ)
અધુરી મુદતે ચુકવણી સુવિધા6 વર્ષ સુધી ઉપલબ્ધ નથી. સોસાયટીના નિયમો પ્રમાણે 6 વર્ષ પછી ઉપાડ પર જ વ્યાજ મળશે.
નોમિનેશન સુવિધાઉપલબ્ધ
લોન સુવિધા5 વર્ષ પછી ઉપલબ્ધ. 5 વર્ષથી 6 વર્ષ સુધી કુલ જમા થયેલી રકમના મહત્તમ 50%
6 વર્ષ બાદ કુલ જમા થયેલી રકમના મહત્તમ 60%.
સોસાયટીના નિયમો અને શરતો પ્રમાણે લાગુ પડતા વ્યાજદર

* 03 મે, 2017થી અમલમાં

FAQs (વારંવાર પૂછવામાં આવતા પ્રશ્નો):

આદર્શ ટ્રિપલની મુદત કેટલી છે?

આદર્શ ટ્રિપલની મુદત 144 મહિના છે.

આદર્શ ટ્રિપલ માટે લઘુતમ રોકાણની રકમ કેટલી છે?

આદર્શ ટ્રિપલ માટે લઘુતમ રોકાણની રકમ રૂ.500 છે અને ત્યાર બાદ આ ઉત્પાદનમાં રૂ.100ના ગુણાંકમાં રોકાણ કરી શકાય છે.

આદર્શ ટ્રિપલમાં સભ્ય કેટલું વ્યાજ મેળવી શકે છે?

આ ઉત્પાદન માટે વ્યાજદર લગભગ 9.26% (ત્રિમાસિક ચક્રવૃદ્ધિ) છે. આ આદર્શ સ્પેશિયલ સ્કીમ છે જ્યાં સભ્યો તેમના રોકાણની રકમ પર પાકતી મુદતે ત્રણ ગણી રકમ મેળવી શકે છે.  

આદર્શ ટ્રિપલમાં અધુરી મુદતે ઉપાડ માટે કોઇ સુવિધા છે?

 સભ્યો નીચેના નિયમો પ્રમાણે અધુરી મુદતે આ ડિપોઝિટ ઉપાડી શકે છે:

  • 72 મહિના અથવા ઓછા સમય માટે અધુરી મુદતે ઉપાડની સુવિધા નથી
  • 72થી 84 મહિના માટે રૂ.100ના રોકાણ પર રૂ.150
  • 84થી 120 મહિના માટે રૂ.100ના રોકાણ પર રૂ.200
  • 120થી વધુ મહિના માટે રૂ.100ના રોકાણ પર રૂ.250

આદર્શ ટ્રિપલમાં લોનની કોઇ સુવિધા છે?

હા! નીચેના નિયમો પ્રમાણે આદર્શ ટ્રિપલ સામે લોનની સુવિધા ઉપલબ્ધ છે:

  • < 48 મહિના → લોન સુવિધા ઉપલબ્ધ નથી
  • > 48થી 60 મહિના → આદર્શ ટ્રિપલમાં તેમના રોકાણની રકમ સામે સભ્ય મહત્તમ 50% લોન મેળવી શકશે. સોસાયટીના નિયમો પ્રમાણે વ્યાજનો દર લાગુ થશે.
  • > 60 મહિના → સભ્ય આદર્શ ટ્રિપલમાં તેમના રોકાણ સામે મહત્તમ 60% લોન મેળવી શકે છે. સોસાયટીના નિયમો પ્રમાણે વ્યાજદર લાગુ થશે.

12 વર્ષમાં તમારું રોકાણ ત્રણ ગણું કરો:

આદર્શ ટ્રિપલ એ સ્પેશિયલ ટર્મ ડિપોઝિટ સ્કીમ છે જે માત્ર આદર્શ ક્રેડિટ કો-ઓપરેટિવ સોસાયટી લિ.ના સભ્યો માટે ઓફર કરવામાં આવે છે. હવે તમે માત્ર 144 મહિના (12 વર્ષ)ની મુદતમાં તમારા રોકાણની રકમ ત્રણ ગણી કરી શકો છો. પ્રથમ, તમારે રૂ.500ની લઘુતમ રકમ રોકવાની છે. ત્યાર બાદ તમે રૂ.100ના ગુણાંકમાં રોકાણ કરી શકો છો.

તમારી ડિપોઝિટ ત્રણ ગણી કરવા સાથે આદર્શ ટ્રિપલ તમને લગભગ 9.26% (ત્રિમાસિક ચક્રવૃદ્ધિ) ટર્મ ડિપોઝિટ વ્યાજદર ઓફર કરે છે. આ ટર્મ ડિપોઝિટ સ્કીમ હેઠળ આદર્શ તમને કેટલાક વધારાના લાભ ઓફર કરે છે. તમારી ટર્મ ડિપોઝિટને અધુરી મુદતે ઉપાડી શકાય છે, જે સોસાયટીના નિયમો અને નિયમનને આધિન છે. તો અત્યારે જ આદર્શ ટ્રિપલમાં રોકાણ કરો અને પાકતી મુદતે તમારા રોકાણની રકમ પર ત્રણ ગણું વળતર મેળવો અને તે પણ અન્ય લાભો સાથે. વધુ વિગત માટે અત્યારે જ પૂછપરછ કરો!

સ્પષ્ટતા: સોસાયટીના તમામ ઉત્પાદનો અને સેવાઓ માત્ર આદર્શ ક્રેડિટ કો-ઓપરેટિવ સોસાયટી લિ.ના સભ્યો માટે જ છે.

આદર્શ ટ્રિપલ વિશે અત્યારે જ પૂછપરછ કરો:

Name
Email
Phone no
Message
© Copyright - Adarsh Credit. 2018 All rights reserved. Designed and developed by Communication Crafts.