விரைவு இணைப்பு
Adarsh Triple Term Deposite

ஆதர்ஷ் ட்ரிபிள் பருவகால வைப்பு நிதித் திட்டம்

ஆதர்ஷ் கூட்டுறவுக் கடன் சங்கத்தின் உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமே வழங்கப்படும் ஆதர்ஷ் ட்ரிபிள் பருவகால வைப்பு நிதித் திட்டத்தில் முதலீடு செய்து 144மாதங்களில் முதலீட்டுத் தொகையை மும்மடங்காக்குங்கள்.

நிதிசார் பொருள் வகைபருவகால வைப்பு
தகுதிவிண்ணப்பதாரர் சங்கத்தின் உறுப்பினராக இருக்க வேண்டும்
குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகைரூ. 500 மற்றும் அதற்கு மேல் ரூ. 100ன் மடங்குகளில்
முதிர்வு மதிப்புமுதலீடு செய்யப்படும் ஒவ்வொரு ரூ.1000மும் ரூ.3000 ஆக முதிர்வடைகிறது.
காலம்144 மாதங்கள் (12 வருடங்கள்)
முன்கூட்டியே முறிக்கும் வசதி3 6வருடம் வரை அனுமதி இல்லை. 6வருடத்திற்கு பிறகு முறித்து எடுக்கப்படும் தொகைக்கு சங்க விதிகளின்படி வட்டித் தொகை வசூலிக்கப்படும்
நியமன வசதிஉண்டு
கடன் வசதி5 வருடங்களுக்குப் பின் அனுமதி உண்டு. 5 வருடத்திலிருந்து 6 வருடம் வரை வைப்புத் தொகையில் 50% வரை கடனாகப் பெறமுடியும். 6 வருடங்களுக்குப் பிறகு 60%வரை கடன் பெறமுடியும். சங்கத்தின் விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளுக்கு ஏற்ப வட்டி விகிதம் பொருந்தும்

*மே,3 முதல் அமலில்

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

ஆதர்ஷ் ட்ரிபிள் வைப்புத் திட்டத்தின் காலவரை என்ன?

ஆதர்ஷ் ட்ரிபிள்வைப்புத் திட்டத்தின் காலவரை 144 மாதங்கள்.

ஆதர்ஷ் ட்ரிபிள்-வில் குறைந்தபட்ச முதலீடு என்ன?

ஆதர்ஷ் ட்ரிபிள்-ல் குறைந்தபட்ச முதலீடு ரூ. 500 பின்னர் ரூ. 100ன் மடங்குகளில் முதலீட்டை அதிகப்படுத்தலாம்

ஆதர்ஷ் ட்ரிபிள்-வில் எவ்வளவு வட்டித்தொகை ஈட்ட முடியும்??

இந்தத் திட்டத்திற்காண வட்டி விகிதம் தோராயமாக 9.26%(காலாண்டு கூட்டு வட்டி). ஆதர்ஷின் இச்சிறப்புத் திட்டத்தில் உறுப்பினர்கள் முதலீடு செய்யும் தொகை முதிர்வின் போது மும்மடங்காகிறது.

முதிர்வுக்கு முன் முறிக்கும் வசதி ஆதர்ஷ் ட்ரிபிள்-வில் உள்ளதா?

கீழ்கண்ட விதிகளின் படி ஆதர்ஷ் ட்ரிபிள் திட்டத்தில் கடன் வசதி வழங்கப்படும்.

  • 72மாதங்கள்வரை முன்முறிவு வசதி இல்லை
  • 72லிருந்து84மாதங்கள்- ரூ. 100 முதலீட்டிற்கு உறுப்பினர்கள் ரூ.150பெறுவார்கள்
  • 84லிருந்து120 மாதங்கள் -ரூ. 100 முதலீட்டிற்கு உறுப்பினர்கள் ரூ.200பெறுவார்கள்
  • 120 மாதங்களுக்குப் பிறகு-ரூ. 100 முதலீட்டிற்கு உறுப்பினர்கள் ரூ.250பெறுவார்கள்
  • >72 மாதங்கள் → ரூ. 100 முதலீட்டிற்கு உறுப்பினர்கள் ரூ.175 பெறுவார்கள்

ஆதர்ஷ் ட்ரிபிள் வில் கடன் வசதிகள் உண்டா?

கீழ்கண்ட விதிகளின் படி ஆதர்ஷ் ட்ரிபிள் திட்டத்தில் கடன் வசதி வழங்கப்படும்.

  • < 48மாதங்கள் → கடன் வசதி இல்லை
  • > 48 மாதங்களிலிருந்து 60 மாதங்கள் வரை →வைப்புத் தொகையில் 50% அளவு கடனாக உறுப்பினர்கள் பெறலாம். சங்கத்தின் விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளுக்கு ஏற்ப வட்டி விகிதம் பொருந்தும்
  • > 60 மாதங்களுக்கு மேல் → வைப்புத் தொகையில் 60% அளவு கடனாக உறுப்பினர்கள் பெறலாம். சங்கத்தின் விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளுக்கு ஏற்ப வட்டி விகிதம் பொருந்தும்

12வருடங்களில் உங்கள் முதலீட்டை மும்மடங்காக்குங்கள்

ஆதர்ஷ் கூட்டுறவுக் கடன் சங்கத்தின் உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமே வழங்கப்படும் ஆதர்ஷ் ட்ரிபிள் திட்டம் மூலம் 144 மாதங்களில் முதலீட்டுத் தொகையை மும்மடங்காப் பெருக்க முடியும். முதலில்குறைந்தபட்ச தொகையாக ரூ. 500ம் பின்னர் ரூ. 100ன் மடங்குகளில் முதலீடு செய்யலாம். .

தோராயமாக 9.26% (காலாண்டுக் கூட்டுத் தொகை) வட்டி விகிதத்தில் உங்க முதலீடு மும்மடங்காக வளர்கிறது. வழங்கப்படும். இத்துடன் வைப்புத் தொகையை முன்கூட்டியே முதிரச் செய்யும் வசதி, நியமன வசதி மற்றும் கடன் வசதி போன்ற கூடுதல் பயன்களையும்நீங்கள் பெறமுடியும். ஆதர்ஷ் ட்ரிபிள்-ல் முதலீடு செய்து இத்திட்டம் அளிக்கும் கூடிய பலன்களோடு உங்கள் முதலீட்டை மும்மடங்காக வளருங்கள்.

பொறுப்புத்துறப்பு: அனைத்து நிதிசார் பொருள்கள் மற்றும் சேவைகள் பிரத்யேகமாக ஆதர்ஷ் கூட்டுறவுக்கடன் சங்கத்தின் உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமே வழங்கப்படும்.

ஆதர்ஷ் ட்ரிபிள் திட்டம் பற்றி அறிய உண்டனே தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.

Name
Email
Phone no
Message
© Copyright - Adarsh Credit. 2018 All rights reserved. Designed and developed by Communication Crafts.