ત્વરિત લિંક

બિટીયા સમૃદ્ધિ યોજના

બિટીયા સમૃદ્ધિ યોજના એ એકમાત્ર આદર્શ ક્રેડિટ કો-ઑપરેટિવ સોસાયટી લિમિટેડના સભ્યો માટેની ટર્મ ડિપોઝિટ પ્રોડક્ટ છે. તે 72 મહિના પછી પાકતી મુદ્દતે રોકાણ કરેલી રકમના અઢી ગણી રકમ આપે છે.

પ્રોડક્ટ નો પ્રકારટર્મ ડિપોઝિટ
યોગ્યતાઅરજદાર સોસાયટીનો સદસ્ય હોવો ફરજીયાત છે
ન્યુનત્તમ ડિપોઝિટ રકમ₹ 1000 અને વધુમાં ₹ 100 ના ગુણાંકમાં
પાકતી રકમરોકાણ કરેલ દરેક ₹ 1000 દીઠ ₹ 2500
સમયગાળો72 મહિના
પૂર્વસમય ચુકવણી સુવિધાઉપલબ્ધ નથી
નોમિનેશન સુવિધાઉપલબ્ધ
લોન સુવિધાબે વર્ષ પછી ઉપલબ્ધ, ડિપોઝિટ રકમ સામે મહત્તમ 60%, વ્યાજના દર સોસાયટીના નિયમો અને શરતો અનુસાર

* 9 જાન્યુઆરી, 2018 થી લાગુ

પ્રશ્નાવલી

બિટીયા સમૃદ્ધિ યોજનાનો સમયગાળો કેટલો છે?

બિટીયા સમૃદ્ધિ યોજના નો સમયગાળો 72 મહિના છે.

બિટીયા સમૃદ્ધિ યોજના માટે લઘુતમ રોકાણ રકમ કેટલી છે?

બિટીયા સમૃદ્ધિ યોજના માટેની લઘુતમ રોકાણ રકમ ₹ 1,000 છે અને ત્યારબાદ, કોઈ પણ ₹ 100 ના ગુણાંકમાં રોકાણ કરી શકે છે.

બિટીયા સમૃદ્ધિ યોજનામાં પ્રિમેચ્યોરિટી (પાક્યા પહેલા ઉપાડ) માટે કોઈ સુવિધા છે?

ઉપલબ્ધ નથી

બિટીયા સમૃદ્ધિ યોજના માટે કોઈ લોન સુવિધા છે?

હા! બિટીયા સમૃદ્ધિ યોજના માટે નીચેના નિયમો અનુસાર લોન સુવિધા ઉપલબ્ધ છે:

  • < 24 મહિના → લોન સુવિધા ઉપલબ્ધ નથી
  • > 24 મહિના → કોઈ પણ સભ્ય બિટિયા સમૃદ્ધિ યોજનામાં તેમની રોકાણની રકમ સામે મહત્તમ 60% લોન મેળવી શકે છે. સોસાયટીના નિયમો મુજબ વ્યાજ દર લાગુ થશે.

સર્વશ્રેષ્ઠ રોકાણ યોજના

અમે, આદર્શ ક્રેડિટ કો-ઑપરેટિવ સોસાયટી લિમિટેડ ખાતે, અમારા સભ્યોને શ્રેષ્ઠ નાણાંકીય ઉત્પાદનો પૂરા પાડીએ છીએ. ઉચ્ચ વ્યાજદર અને સુરક્ષિત વળતરની બાબતમાં શ્રેષ્ઠ! અમારી ઉત્પાદ શ્રેણીમાં ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ, માસિક આવક યોજના, વર્તમાન અને બચત ખાતું ખોલી આપવું, દૈનિક થાપણ, મુદતી (ટર્મ) ડિપોઝિટ વિગેરેનો સમાવેશ થાય છે. બિટીયા સમૃદ્ધિ યોજના આપના ભવિષ્ય માટેની રોકાણ યોજના છે. આ પ્રોડક્ટ અમારા દ્વારા વિદ્યાર્થી શિક્ષણને પ્રોત્સાહિત કરવા અને પરિવારોને સમર્થન કરવા માટે અમારા દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલ છે.

બિટીયા સમૃદ્ધિ યોજના એક વિશિષ્ટ ટર્મ ડિપોઝિટ પ્રોડક્ટ છે, જે ફક્ત આદર્શ ક્રેડિટ સોસાયટીના સભ્યો માટે ઉપલબ્ધ છે. શ્રેષ્ઠ રોકાણ યોજના હોવાથી, આ પ્રોડક્ટ તમારા ભવિષ્યને સુરક્ષિત કરવા માટે જાણીતી છે. આ મુદતની ડિપોઝિટ યોજનાનો સમયગાળો 72 મહિના છે, ત્યારબાદ વળતર તરીકે તમારી જમા રકમની 2.5 ગણી રકમ મળે છે. આ રોકાણ યોજના સાથે લોન અને નોમિનેશન સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ છે. વધુ જાણકારી માટે, હમણાં જ પૂછપરછ કરો.

અસ્વીકૃતિ: સોસાયટીના તમામ ઉત્પાદનો અને સેવાઓ માત્ર આદર્શ ક્રેડિટ કો-ઓપરેટિવ સોસાયટી લિમિટેડના સભ્યો માટે જ ઉપલબ્ધ છે.

બિટીયા સમૃદ્ધિ યોજના માટે હમણાં જ પૂછપરછ કરો

Name
Email
Phone no
Message

© Copyright - Adarsh Credit. 2018 All rights reserved. Designed and developed by Communication Crafts.