ತ್ವರಿತ ಲಿಂಕ್

ಬಿಟಿಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾ

ಆದರ್ಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಟಿಯಾಸಮೃದ್ಧಿಯೋಜನೆಯು ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಡಿಪಾಜಿಟ್ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇದು 72 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಬಾರಿ ಪರಿಪಕ್ವತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಉತ್ಪನ್ನ ಪ್ರಕಾರಟರ್ಮ್ ಡಿಪಾಜಿಟ್
ಅರ್ಹತೆಅರ್ಜಿದಾರನು ಸೊಸೈಟಿಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿರಬೇಕು
ಕನಿಷ್ಠ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತ₹ 1000 ಮತ್ತು ಮತ್ತಷ್ಟು ₹ 100 ಗುಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ
ಪರಿಪಕ್ವತಾ ಮೌಲ್ಯ₹ 2500 ಪ್ರತಿ ₹ 1000 ಹೂಡಿಕೆ
ಅವಧಿ72 ತಿಂಗಳು
ಅವಧಿಪೂರ್ವ ಪಾವತಿ ಸೌಲಭ್ಯಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ
ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಸೌಲಭ್ಯಲಭ್ಯವಿದೆ
ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ2 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತದ ವಿರುದ್ಧ ಗರಿಷ್ಟ 60% ಸೊಸೈಟಿಯ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ

* ಜನವರಿ 9, 2018 ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ

ಪುರ್ನಾವರ್ತಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಬಿಟಿಯ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅವಧಿ ಏನು?

ಬಿಟಿಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಯ ಅವಧಿಯು 72 ತಿಂಗಳುಗಳು

ಬಿಟಿಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು?

ಬಿಟಿಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಕನಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತದ ಹೂಡಿಕೆ ₹ 1,000 ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರ, ಈ ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ₹ 100 ರಂತೆ ಗುಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಬಿಟಿಯ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಪೂರ್ವಪರಿಪಕ್ವತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ?

ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ಬಿಟಿಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ?

ಹೌದು! ಕೆಳಗಿನ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಟಿಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಿದೆ:

  • <24 ತಿಂಗಳುಗಳು → ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ
  • 24 ತಿಂಗಳುಗಳು → ಸದಸ್ಯರು ಬಿಟಿಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ 60% ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸೊಸೈಟಿಯ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬಡ್ಡಿದರವು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ

ನಾವು, ಆದರ್ಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಹಣಕಾಸು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆದಾಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ! ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳು, ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆ, ಚಾಲ್ತಿ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವಿಕೆ, ದಿನನಿತ್ಯದ ಠೇವಣಿಗಳು, ಟರ್ಮ್ ಡಿಪಾಜಿಟ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಆದಿಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬಿಟಿಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯು ವಿಶೇಷವಾದ ಟರ್ಮ್ ಡಿಪಾಜಿಟ್ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ, ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಟರ್ಮ್ ಡಿಪಾಜಿಟ್ ಯೋಜನೆಯ ಅವಧಿಯು 72 ತಿಂಗಳುಗಳು ನಂತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತದ 2.5 ಬಾರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಸಾಲ ಮತ್ತು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಈ ಹೂಡಿಕೆಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು, ಈಗ ವಿಚಾರಿಸಿ.

ಹಕ್ಕುನಿರಾಕರಣೆ: ಸೊಸೈಟಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು ಆದರ್ಶ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿವೆ.

ಬಿಟಿಯಾ ಸಮ್ರದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಈಗ ವಿಚಾರಿಸಿ

Name
Email
Phone no
Message

© Copyright - Adarsh Credit. 2018 All rights reserved. Designed and developed by Communication Crafts.