ക്വിക്ക് ലിങ്ക്

ബിട്ടിയ സമൃദ്ധി യോജന

ആദര്‍ശ് ക്രെഡിറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ലിമിറ്റഡ് അംഗങ്ങള്‍ക്കു മാത്രം ലഭ്യമായ ഒരു ടേം ഡിപ്പോസിറ്റ് ഉല്‍പന്നമാണ് ബിട്ടിയ സമൃദ്ധി യോജന. 72 മാസം കഴിയുമ്പോള്‍ നിക്ഷേപിച്ച തുകയുടെ രണ്ടര മടങ്ങ് മച്യൂരിറ്റിയില്‍ നല്‍കും.

ഉല്‍പന്നത്തിന്‍റെ തരംടേം ഡിപ്പോസിറ്റ്
അര്‍ഹതഈ സൊസൈറ്റിയുടെ അംഗമായിരിക്കണം അപേക്ഷകര്‍
ചുരുങ്ങിയ നിക്ഷേപ തുക1000 രൂപയും തുടര്‍ന്ന് 100 രൂപയുടെ ഗുണിതങ്ങളും
മച്യൂരിറ്റി മൂല്യംനിക്ഷേപിച്ച ഓരോ 1000 രൂപയ്ക്കും 2500 രൂപ
കാലയളവ്72 മാസം
പ്രീമച്വര്‍ പേയ്മെന്‍റ് സൗകര്യംലഭ്യമല്ല
നോമിനേഷന്‍ സൗകര്യംലഭ്യമാണ്
ലോണ്‍ സൗകര്യംരണ്ടു വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞ് ലഭ്യം, നിക്ഷേപ തുകയുടെ പരമാവധി 60%, സൊസൈറ്റിയുടെ നിബന്ധനകള്‍ക്കും വ്യവസ്ഥകള്‍ക്കും അനുസൃതമായ പലിശ നിരക്കുകള്‍ ബാധകം

* 2018 ജനുവരി 9 മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍

എഫ് എ ക്യുകള്‍

എത്രയാണ് ബിട്ടിയ സമൃദ്ധി യോജനയുടെ കാലയളവ്?

72 മാസമാണ് ബിട്ടിയ സമൃദ്ധി യോജനയുടെ കാലയളവ്

എത്രയാണ് ബിട്ടിയ സമൃദ്ധി യോജനയില്‍ ചുരുങ്ങിയ നിക്ഷേപം?

1000 രൂപയാണ് ബിട്ടിയ സമൃദ്ധി യോജനയില്‍ നിക്ഷേപിക്കാവുന്ന ചുരുങ്ങിയ തുക. അതിനു മുകളിലേക്ക് 100 രൂപയുടെ ഗുണിതങ്ങളായി ഈ ഉല്‍പന്നത്തില്‍ നിക്ഷേപിക്കാം.

ബിട്ടിയ സമൃദ്ധി യോജനയില്‍ എന്തെങ്കിലും പ്രീമച്വര്‍ സൗകര്യം ഉണ്ടോ?

ഇല്ല

ബിട്ടിയ സമൃദ്ധി യോജനയില്‍ എന്തെങ്കിലും ലോണ്‍ സൗകര്യം ഉണ്ടോ?

ഉണ്ട്! ഇനി പറയുന്ന നിയമങ്ങള്‍ക്ക് അനുസൃതമായി ബിട്ടിയ സമൃദ്ധി യോജനയില്‍ ലോണ്‍ സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്:

  • < 24 മാസം → ലോണ്‍ സൌകര്യം ലഭ്യമല്ല
  • > 24 മാസം → ബിട്ടിയ സമൃദ്ധി യോജനയില്‍ നിക്ഷേപിച്ച തുകയുടെ പരമാവധി 60%

ആദര്‍ശ് ബചത് പത്രയില്‍ എന്തെങ്കിലും വായ്പാ സൗകര്യം ഉണ്ടോ?

ഉണ്ട്! ഇനി പറയുന്ന നിയമങ്ങള്‍ക്ക് അനുസൃതമായി ആദര്‍ശ് ബചത് പത്രയില്‍ വായ്പാ സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്:

  • < 24 മാസം → വായ്പാ സൗകര്യം ലഭ്യമല്ല
  • > 24 മാസം → ആദര്‍ശ് ബചത് പത്രയില്‍ തങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങളില്‍ പരമാവധി 60% വരെ അംഗത്തിന് വായ്പ ലഭ്യമാകും. സൊസൈറ്റിയുടെ നിയമങ്ങള്‍ക്ക് അനുസൃതമായി പലിശ നിരക്ക് ബാധകമായിരിക്കും.

ഏറ്റവും മികച്ച നിക്ഷേപ പദ്ധതി

ആദര്‍ശ് ക്രെഡിറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ലിമിറ്റഡില്‍ ഞങ്ങള്‍ ഞങ്ങളുടെ അംഗങ്ങള്‍ക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച സാമ്പത്തിക ഉല്‍പന്നങ്ങളാണ് നല്‍കുന്നത്. ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന പലിശ നിരക്കുകളും സുരക്ഷിതമായ ആദായവും അതാണ്‌ ഇതിനെ ഏറ്റവും മികച്ചതാക്കുന്നത്! ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റുകള്‍, മന്തിലി ഇന്‍കം സ്കീം, കറണ്ട്, സേവിങ്സ് അക്കൌണ്ടുകള്‍, ഡെയിലി ഡിപ്പോസിറ്റുകള്‍, ടേം ഡിപ്പോസിറ്റുകള്‍ ഇങ്ങനെ നീളുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഉല്‍പന്നങ്ങളുടെ ശ്രേണി. ഭാവിയിലേക്കുള്ള ഒരു നിക്ഷേപ പദ്ധതിയാണ് ബിട്ടിയ സമൃദ്ധി യോജന. കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും അവരുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാന്‍ കുടുംബങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാനും ആയാണ് ഈ ഉല്‍പന്നം ഞങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിച്ചത്.

ആദര്‍ശ് ക്രെഡിറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ അംഗങ്ങള്‍ക്കു മാത്രം ലഭ്യമായ ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ടേം ഡിപ്പോസിറ്റ് ഉല്‍പന്നമാണ് ബിട്ടിയ സമൃദ്ധി യോജന. നിങ്ങളുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച നിക്ഷേപ പദ്ധതിയാണ് ഇത്. 72 മാസമാണ് ഈ ടേം ഡിപ്പോസിറ്റ് സ്കീമിന്‍റെ കാലയളവ്. അതു പൂര്‍ത്തിയാകുമ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ നിക്ഷേപിച്ച തുകയുടെ 2.5 മടങ്ങ് നിങ്ങള്‍ക്ക് തിരികെ ലഭിക്കും. ഈ നിക്ഷേപ പദ്ധതിയില്‍ ലോണും നോമിനേഷന്‍ സൌകര്യവും ലഭ്യമാണ്. കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍, ഇപ്പോള്‍ തന്നെ അതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കൂ.

ബാധ്യതാ നിരാകരണം: ആദര്‍ശ് ക്രെഡിറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ അംഗങ്ങള്‍ക്കു മാത്രമാണ് ഈ സൊസൈറ്റിയുടെ എല്ലാ ഉല്‍പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും ലഭ്യം.

ബിട്ടിയ സമൃദ്ധി യോജനയെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോള്‍ അന്വേഷിക്കൂ

Name
Email
Phone no
Message

© Copyright - Adarsh Credit. 2018 All rights reserved. Designed and developed by Communication Crafts.