விரைவு இணைப்பு

குழந்தை பராமரிப்பு பத்திர வைப்பு திட்டம்

இந்த குழந்தை பராமரிப்பு பத்திர வைப்பு திட்டம், மற்ற ஆதர்ஷ் தனித்துவ திட்டங்களை போன்று ,ஆதர்ஷ் கடன் கூட்டுறவு சங்கத்தின் அங்கத்தினர்களுக்கு மட்டுமே உரியது. ஆதர்ஷ் குழந்தை பராமரிப்பு பத்திர வைப்பு திட்டம், கால வாய்ப்பு திட்டத்திற்கான உயர்ந்த வட்டி விகிதங்களை கொடுப்பதுடன் , 20 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நாம் முதலீடு செய்த தொகையைக் காட்டிலும் ஆறு மடங்கு முதிர்வு தொகையை அளிக்கிறது .

திட்டத்தின் வகைகால வைப்பு
தகுதிவிண்ணப்பதாரர் சங்கத்தின் உறுப்பினராக இருக்க வேண்டும்
குறைந்தபட்ச வைப்பு தொகை₹ 1000 மற்றும் மேலும் ₹ 100 இன் மடங்குகளில்
முதிர்வு தொகைஒவ்வொரு ₹ 1000 முதலீட்டுக்கும் முதிர்வு தொகை ₹ 6000
கால அளவு240 மாதங்கள் (20 ஆண்டுகள் )
முன்கூட்டியே பணம் பெறும் வசதிமுன்கூட்டியே பணம் பெறும் வசதி இத்திட்டத்தில் இல்லை
நியமன வசதிஉள்ளது
கடன் பெறும் வசதிகடன் பெறும் வசதி இத்திட்டத்தில் இல்லை

ஜனவரி 01, 2018 முதல் இந்த வட்டி விகிதங்கள் பொருந்தும்

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

குழந்தை பராமரிப்பு பத்திர வைப்பு திட்டத்தின் காலம் எவ்வளவு ?

குழந்தை பராமரிப்பு பத்திர வைப்புத் திட்டத்தின் காலம் 20 ஆண்டுகள் ஆகும்.

குழந்தை பராமரிப்பு பத்திரத்திற்கு குறைந்தபட்ச முதலீட்டு தொகை எவ்வளவு?

குழந்தை பராமரிப்பு பத்திரத்திற்க்கான குறைந்தபட்ச முதலீடு 1,000 ரூபாயும், அதன் பிறகு, ₹ 100 இன் மடங்குகளில் முதலீடு செய்யலாம்.

குழந்தை பராமரிப்பு பத்திர திட்டத்தில் ,முன்கூட்டியே பணம் பெறும் வசதி உள்ளதா ?

இல்லை

குழந்தை பராமரிப்பு பத்திர திட்டத்தில் ,கடன் பெறும் வசதி உள்ளதா ?

இல்லை

மிகச்சிறந்த கால வைப்பு திட்டம்

மற்ற ஆதர்ஷ் தனித்துவ திட்டங்களை போன்று , இந்த குழந்தை பராமரிப்பு பத்திர திட்டமும் ,ஆதர்ஷ் கடன் கூட்டுறவு சங்கத்தின் அங்கத்தினர்களுக்கு மட்டுமே உரியது . இந்த திட்டமானது ,உங்கள் பாதுகாப்பான எதிர்காலத்திற்கு நாங்கள் வழங்கும் பரிசாகும். இது ஒரு கால வைப்பு திட்டமென்பதால் , இந்த குழந்தை பராமரிப்பு பத்திர திட்டம் நீங்கள் 20 ஆண்டுகளுக்கு முதலீடு செய்யும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. முதிர்வு நிலையில், நீங்கள் முதலீடு செய்த தொகையை விட ஆறு மடங்கு அதிகமாக பெறுவீர்கள்.

குழந்தை பராமரிப்பு பத்திர வைப்பு திட்டமானது ,ஒரு உயர் வருவாய் வைப்புத் திட்டமாகும் .குறைந்த பட்ச முதலீட்டு தொகை ₹ 1000 மாக தொடங்கி ,பிறகு ₹ 100 இன் மடங்குகளாக செலுத்தலாம். எனினும் , முன்கூட்டியே பணம் பெறும் வசதி இல்லாவிட்டாலும் , நியமன வசதி உள்ளது. இந்த முதலீட்டு திட்டத்தைப் பற்றி விசாரித்து ,மேலும் விவரங்களை அறிந்துகொள்ளுங்கள்.

பொறுப்பு துறப்பு: இந்த திட்டத்தின் பலன்களும் ,சேவைகளும், ஆதர்ஷ் கடன் கூட்டுறவு சங்கத்தின் உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமே உரியது.

© Copyright - Adarsh Credit. 2018 All rights reserved. Designed and developed by Communication Crafts.