ਕ੍ਵਿਕ ਲਿੰਕ
Adarsh Current Account

ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ

ਚਾਲੂ  ਖਾਤਾ (ਸੀਏ) ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਹ ਨੋ ਫ੍ਰਿਲਜ਼ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ  ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਕਾਏ  ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਆਦਰਸ਼ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭ

  • ਜ਼ਰੂਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ – ਜੀਰੋ(ਨੋ ਫ੍ਰਿਲਜ਼ ਖਾਤਾ)
  • ਬੀ.ਪੀ. ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ (ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਲਈ)
  • ਐਸਐਮਐਸ(SMS) ਸਹੂਲਤ
  • ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤ
  • ਆਦਰਸ਼ ਮਨੀ ਜਾਂ ਐਨਈਐਫ਼ਟੀ/ਆਰਟੀਜੀਐਸ (NEFT ਅਤੇ RTGS) ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਹੂਲਤ
  • ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਐਨਈਐਫ਼ਟੀ(NEFT) ਸਹੂਲਤ (₹ 49,999 / -ਤਕ)
  • ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਦੇ ਅਸੀਮਿਤ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ
  • ਮੈਂਬਰਜ਼ ਲਈ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟੀਡੀਐਸ (TDS) ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ (ਮੌਜੂਦਾ ਆਈ.ਟੀ.(IT) ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ)

ਆਦਰਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਖੋਲੋ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਜੋਂ, ਆਦਰਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਕੋਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ।ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ (ਸੀਏ) ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਕਾਏ ‘ਨੋ ਫ੍ਰਿਲਜ਼’ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਦੇ,ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਐਸਐਮਐਸ ਸਹੂਲਤ, ਐਨਈਐਫ਼ਟੀ (NEFT) ਅਤੇ ਆਰਟੀਜੀਐੱਸ (RTGS) ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਮਿਤ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਆਦਰਸ਼ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਜਾਓ!

ਖੰਡਣ: ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮਿਟਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

Name
Email
Phone no
Message
© Copyright - Adarsh Credit. 2018 All rights reserved. Designed and developed by Communication Crafts.