ત્વરિત લિંક
Adarsh Fix Deposite

બાંધી મુદ્દતની થાપણ (ફિક્સડ ડિપોઝિટ)

બાંધી મુદ્દતની થાપણ વિવિધ મુદતો માટે ઉપલબ્ધ છે, જે સભ્યો તેમની જરૂરિયાત અનુસાર પસંદ કરી શકે છે. ટૂંકા ગાળાની બાંધી મુદ્દતની થાપણ પણ ઉપલબ્ધ છે જેમાં તમે 3 મહિના, 6 મહિના અને 9 મહિના જેવા ટૂંકા ગાળા માટે તમારી બચતનું રોકાણ કરી શકો છો. આકર્ષક એફ.ડી. વ્યાજ દર તમારી બાંધી મુદ્દતની થાપણ ના સમયગાળાના આધારે ઓફર કરવામાં આવે છે. વિવિધ મુદતો માટે બાંધી મુદ્દતની થાપણના વ્યાજ દરો પર એક નજર કરો.

સમયગાળો વ્યાજ દર (વાર્ષિક) વિશેષ વ્યાજ દર (ઉચક રોકાણ પર)
₹ 15 લાખ અને વધુ પરંતુ ₹50 લાખથી ઓછી રકમ માટે ₹ 50 લાખ અને વધુ પરંતુ 1 કરોડથી ઓછી રકમ માટે ₹ 1 કરોડ અને વધુ
સામાન્ય સભ્ય મહિલા અને વરિષ્ઠ નાગરિક સામાન્ય સભ્ય મહિલા અને વરિષ્ઠ નાગરિક સામાન્ય સભ્ય મહિલા અને વરિષ્ઠ નાગરિક સામાન્ય સભ્ય મહિલા અને વરિષ્ઠ નાગરિક
શોર્ટ ટર્મ ડિપોઝિટ યોજના
3 મહિના 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50%
6 મહિના 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00%
9 મહિના 8.50% 8.50% 8.50% 8.50% 8.50% 8.50% 8.50% 8.50%
ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ યોજના
1 વર્ષ 9.00% 10.00% 9.25% 10.25% 9.50% 10.50% 9.75% 10.75%
2 વર્ષ 9.00% 10.00% 9.25% 10.25% 9.50% 10.50% 9.75% 10.75%
3 વર્ષ 9.50% 10.50% 9.75% 10.75% 10.00% 11.00% 10.25% 11.25%
4 વર્ષ 9.50% 10.50% 9.75% 10.75% 10.00% 11.00% 10.25% 11.25%
5 વર્ષ 10.00% 11.00% 10.25% 11.25% 10.50% 11.50% 10.75% 11.75%

અતિરિક્ત વિશેષ વ્યાજ દરો *

બાંધી મુદ્દતની થાપણ હેઠળ મહિલાઓ માટે 1.00% વધુ વ્યાજ
બાંધી મુદ્દતની થાપણ અંતર્ગત વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે (50 વર્ષથી વધુ ઉંમરના સભ્યો) માટે 1.00% વધુ વ્યાજ
* વિશેષ વ્યાજ દર, સોસાયટીના નિયમો અને શરતોને આધીન
01 એપ્રિલ, 2018 થી વ્યાજદર અસરકારક.

અવારનવાર થતા પ્રશ્નો

બાંધી મુદ્દતની થાપણની મુદત શું છે?

બાંધી મુદ્દતની થાપણ 3 મહિના, 6 મહિના, 9 મહિના, 1 વર્ષ, 2 વર્ષ, 3 વર્ષ, 4 વર્ષ અને 5 વર્ષની મહત્તમ મુદત જેવી વિવિધ મુદતો માટે ઉપલબ્ધ છે.

બાંધી મુદ્દતની થાપણ માટે ન્યૂનતમ રોકાણની રકમ કેટલી છે?

બાંધી મુદ્દતની થાપણ માટે રોકાણની ન્યુનતમ રકમ રૂ. 1,000 અને તે પછી, તેમાં રૂ. 100 ના ગુણાંકમાં રોકાણ કરી શકાય છે.

બાંધી મુદ્દતની થાપણ માં અકાલીન પરિપકવતા માટેની કોઈ સુવિધા છે?

નીચે મુજબના નિયમો પ્રમાણે સભ્યો આ યોજનાને અકાલીન પરિપકવ કરી શકે છે:

  • (A) 3 થી 9 મહિના યોજના → અકાલીન પરિપકવતા ચુકવણી સુવિધા ઉપલબ્ધ નથી
  • (B) 1 વર્ષ યોજના → અકાલીન પરિપકવતા ચુકવણી સુવિધા ઉપલબ્ધ નથી
  • (C) 2 વર્ષ અને વધુ મુદત માટેની યોજના → 18 મહિના સુધી અકાલીન પરિપકવતા ચુકવણી સુવિધા ઉપલબ્ધ નથી. 18 મહિના પછી પ્રિ અકાલીન પરિપકવતા ચુકવણી લેવા પર સોસાયટીના નિયમો અને શરતો મુજબ વ્યાજ લાગુ પડશે.

શું બાંધી મુદ્દતની થાપણ સામે લોન માટે કોઈ અન્ય સુવિધા છે?

હા! નીચે આપેલા નિયમો મુજબ બાંધી મુદ્દતની થાપણ સામે લોનની સુવિધા ઉપલબ્ધ છે :-

  • 3 થી 9 મહિનાની યોજના: લોન સુવિધા ઉપલબ્ધ નથી
  • 1 વર્ષથી 4 વર્ષની યોજના: જમા રકમના 60% સુધી મહત્તમ.
  • 5 વર્ષની યોજના: 12 મહિના પછી, જમા કરેલી રકમના મહત્તમ 60% સુધી

વ્યાજ દર સોસાઈટીના નિયમો અને શરતો અનુસાર લાગુ પડશે.

શું વરિષ્ઠ નાગરિકો અને મહિલાઓ માટે વ્યાજ દરમાં કોઈ ખાસ લાભ છે?

હા! આ સ્કીમ હેઠળ સ્ત્રી સભ્યો અને વરિષ્ઠ નાગરિકો (50 વર્ષ અને તેનાથી વધુ ઉંમરના સભ્ય) માટે 1% વધુ વ્યાજ. જો કોઈ મહિલા વરિષ્ઠ નાગરિક પણ હોય તો તે માત્ર એક જ લાભ મેળવી શકે છે.

સ્પર્ધાત્મક ફિક્સડ ડિપોઝિટ દર મેળવો

આદર્શ ક્રેડિટ કો-ઓપરેટીવ સોસાયટી લિમિટેડ આપના માટે વિવિધ રોકાણ યોજનાઓ લાવે છે, જેના દ્વારા આપ સ્પર્ધાત્મક વ્યાજ મેળવી શકો છો અને ટૂંકા ગાળામાં તમારા રોકાણોમાં વૃદ્ધિ કરી શકો છો. અમારી બાંધી મુદ્દતની થાપણ સ્કીમમાં આપ એફ.ડી. વ્યાજ દરોની સરખામણીમાં તમારી મૂલ્યવાન બચતનું રોકાણ કરી શકો છો. આદર્શ ક્રેડિટમાં આપ ઓછામાં ઓછા 3 મહિના અને મહત્તમ 5 વર્ષ માટે બાંધી મુદ્દતની થાપણ.માં રોકાણ કરી શકો છો.

બાંધી મુદ્દતની થાપણ ની જમા રકમ ના કિસ્સામાં, તે ફક્ત ₹ 1000 જેટલી નાની રકમ પણ હોઈ શકે છે. વધુમાં, તમે ₹ 100 ના ગુણાંકમાં રોકાણ કરી શકો છો. ફક્ત નાના રોકાણો કરીને તમે દેખીતી રીતે મુદત પુરી થતા સારું વળતર મેળવી શકો છો.

ઉપરાંત, અમે ટૂંકા-ગાળાની બાંધી મુદ્દતની થાપણ પણ ઓફર કરીએ છીએ, જેના અંતર્ગત આપ તમારી જીવન ની બચતને ટૂંકા ગાળા માટે બાંધી મુદ્દતની થાપણ માં રોકાણ કરો શકો છો. તમે 3 મહિના, 6 મહિના અથવા 9 મહિનાના ટૂંકા ગાળા માટે બાંધી મુદ્દતની થાપણ માં રોકાણ કરી શકો છો. તમારા બાંધી મુદ્દતની થાપણ પર, તમને 7.50% થી 11.75% સુધીના શ્રેષ્ઠ વ્યાજ દર મળે છે. તેથી આજે આદર્શ ક્રેડિટની ડિપોઝિટ યોજનાઓમાં રોકાણ કરો અને તમારા રોકાણો પર સ્પર્ધાત્મક વળતર મેળવો.

હવે અમે 15 લાખ કરતા વધુના ઉચક રોકાણ માટે અમારી સેવાઓ વિસ્તારી છે. આ ઉચક રોકાણ યોજના સાથે તમને વિશેષ અને ઊંચા વ્યાજદર મળશે.

ડિસક્લેમર/અસ્વીકૃતિ:સોસાયટીના તમામ ઉત્પાદનો અને સેવાઓ માત્ર આદર્શ ક્રેડિટ કો-ઓપરેટિવ સોસાયટી લિમિટેડના સભ્યો માટે જ ઉપલબ્ધ છે.

ફિક્સડ ડિપોઝિટ માટે અત્યારે જ તપાસ કરો

Name
Email
Phone no
Message
© Copyright - Adarsh Credit. 2018 All rights reserved. Designed and developed by Communication Crafts.