जलद दुवा
Adarsh Fix Deposite

मुदत ठेव

फिक्स्ड डिपॉझिट विविध कालावधीत उपलब्ध आहे, ज्यात सदस्यांनी त्यांच्या गरजेप्रमाणे निवड करू शकता. अल्प-मुदत ठेवी देखील उपलब्ध आहेत, ज्यामुळे तुम्हाला 3 महिने, 6 महिने आणि 9 महिने मुदतीत गुंतविण्यास मदत होते. आपल्या मुदत ठेवीच्या मुदतीवर आकर्षक एफडी व्याज दर दिलेले आहेत. विविध कालावधीसाठी एफडी व्याज दर पहा

अल्प मुदत ठेव योजना

कालावधी व्याजदर (वार्षिक)
(₹ 15 लाखापेक्षा कमी जमांवर)
व्याजदर (वार्षिक)
(₹ 15 लाख आणि जास्त पण ₹ 50 लाखापेक्षा कमी)
व्याजदर (वार्षिक)
(₹ 50 लाख आणि जास्त पण ₹ 1 कोटीपेक्षा कमी)
व्याजदर (वार्षिक)
(₹ 1 कोटी आणि जास्त)
3 महिने 7.00% 7.25% 7.50% 7.75%
6 महिने 8.00% 8.25% 8.50% 8.75%
9 महिने 9.00% 9.25% 9.50% 9.75%

मुदत ठेव योजना

एकरकमी गुंतवणूक रक्कम कालावधी
1 व 2 वर्ष 3 व 4 वर्ष 5 व 6 वर्ष 7 व 8 वर्ष 9 व 10 वर्ष
₹ 5 लाखापर्यंत
(किमान ₹1,000/- आणि पुढे ₹1,000/- च्या पटीत)
10.00% 11.00% 12.00% 13.00% 14.00%
₹ 5 लाखापेक्षा जास्त ते ₹ 15 लाखापर्यंत
(किमान ₹ 5,01,000/- आणि पुढे ₹ 1,000/- च्या पटीत)
10.25% 11.25% 12.25% 13.25% 14.25%
₹ 15 लाखापेक्षा जास्त ते ₹ 25 लाखापर्यंत
किमान ₹ 15,01,000/- आणि पुढे ₹ 1,000/- च्या पटीत
10.50% 11.50% 12.50% 13.50% 14.50%
₹ 25 लाखापेक्षा जास्त ते ₹ 50 लाखापर्यंत
किमान ₹ 25,01,000/- आणि पुढे ₹ 1,000/- च्या पटीत
10.75% 11.75% 12.75% 13.75% 14.75%
₹ 50 लाखापेक्षा जास्त ते ₹ 1 कोटीपर्यंत
किमान ₹ 50,01,000/- आणि पुढे ₹ 1,000/- च्या पटीत
11.00% 12.00% 13.00% 14.00% 15.00%
₹ 1 कोटीपेक्षा जास्त
किमान ₹ 1,00,01,000/- आणि पुढे ₹ 1,000/- च्या पटीत
11.50% 12.50% 13.50% 14.50% 15.50%

1 जुलै 2018 पासून व्याज दर प्रभावी आहेत

नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न

एफडीचा कालावधी काय आहे?

3,6 9 महिन्यांच्या विविध मुदतीसाठी आणि 1 ते 10 वर्षांसाठी मुदत ठेव उपलब्ध आहे.

मुदत ठेवीसाठी किमान गुंतवणूक रक्कम किती?

गुंतवणुकीची किमान रक्कम रु. 1000 आणि त्या नंतर रु. च्या पटीत 1000.

मुदत ठेवीमध्ये मुदतपूर्तीसाठी काही सुविधा आहे का?

  • 3 ते 12 महिने नियोजन – मुदतपूर्ती पेमेंट सुविधा उपलब्ध नाही.
  • 2 ते 5 वर्षांपर्यंत योजना – प्रीमेटीव्हिटी सुविधा 18 महिन्यांपर्यंत उपलब्ध नाही कोणत्याही मुदतीनंतर 18 महिन्यांनंतर व्याज दर अटी आणि नियमांनुसार लागू होईल.
  • 6 ते 10 वर्षे योजना- मुदतपूर्तीची सुविधा 36 महिन्यांपर्यंत उपलब्ध नाही कोणत्याही मुदतीनंतर 36 महिन्यांनंतर व्याज दर नियम व अटींनुसार लागू होईल.

मुदत ठेवीवर कोणतीही कर्ज सुविधा आहे का?

होय! कर्ज सुविधा खालील नियमांनुसार मुदत ठेवीसह उपलब्ध आहे: –

  • (अ) 3 ते 9 महिने स्कीम: कर्जाची सुविधा उपलब्ध नाही.
  • (बी) 1 वर्ष ते 4 वर्षे योजना: ठेव रकमेच्या 60% जास्तीत जास्त.
  • (सी) 5 वर्षे ते 10 वर्षे योजना: 12 महिन्यांनंतर, जमा रकमेच्या 60% जास्तीत जास्त

नियम व अटींनुसार व्याजदर लागू होईल.

स्पर्धात्मक स्थिर ठेवी दर मिळवा

आदर्श क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड आपण विविध गुंतवणूक योजनांमध्ये आणू शकता ज्याद्वारे आपण स्पर्धात्मक हितसंबंध घेऊ शकता आणि अल्प कालावधीत आपले गुंतवणूक वाढू शकाल. आमच्या मुदत ठेवीची योजना तुम्हार्ा तुलनात्मक एफडी व्याजदरात तुमच्या गुंतवणूकीची गुंतवणूक करण्यास संमत करते. आदर्श क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी तुम्हाला कमीतकमी 3 महिने मुदतीसाठी आणि जास्तीत जास्त 10 वर्षे व्याजदराच्या वेगवेगळ्या दराने एफडीमध्ये गुंतवणूक करण्यास संमत करते.

जिथपर्यंत मुदत ठेवीची ठेव रक्कम संबंधित आहे, ती रु. 1000 इतकी लहान असू शकते पुढे, आपण रु. 100 च्या पटीत गुंतवणूकी करू शकता फक्त लहान गुंतवणूक करून, आपण कार्यकाळात संपुष्टात चांगले परतफेड करू शकता.

तसेच, आम्ही तुम्हास अल्पकालीन मुदत ठेवी देऊ करतो ज्या अंतर्गत तुम्हाला अल्प कालावधीसाठी एफडीमध्ये गुंतवणूक करण्याची परवानगी आहे. आपण 3 महिने, 6 महिने किंवा 9 महिन्यांच्या कालावधीसाठी अल्पकालीन मुदत ठेवींमध्ये गुंतवणूक करू शकता. आपल्या एफडीवर, आपल्याला 7.00% पासून 9.75% पर्यंत अत्यंत फायदेशीर एफडी रेट मिळतात. म्हणूनच आज आदर्श क्रेडिटच्या मुदत ठेवी योजनेत गुंतवणूक करा आणि आपल्या गुंतवणुकीवर स्पर्धात्मक परतावा मिळवा.

आता आम्ही 15 लाखांपेक्षा जास्त रकमेच्या मोठ्या गुंतवणुकीसाठी आमच्या सेवांचा विस्तार केला आहे आपल्याला 10% ते 15.5% पर्यंत या एकरकमी गुंतवणूक योजनेसह विशेष व्याजदर आणि उच्च व्याजदर मिळतील.

अस्वीकार: सोसायटीची सर्व उत्पादने आणि सेवा केवळ आदर्श क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड यांच्या सदस्यांसाठीच उपलब्ध आहेत.

मुदत ठेवीसाठी आता चौकशी करा

Name
Email
Phone no
Message

© Copyright - Adarsh Credit. 2018 All rights reserved. Designed and developed by Communication Crafts.