త్వరిత అందుబాటు కోసం ఉపయోగపడే లింక్
Adarsh Fix Deposite

ఫిక్సిడ్ డిపాజిట్

సభ్యులు వారి అవసరములకు అనుగుణముగా ఎంచుకోగల వివిధ కాలపరిమితులతో ఫిక్సిడ్ డిపాజిట్ అందుబాటులో ఉంటుంది. స్వల్పకాలిక ఫిక్సిడ్ డిపాజిట్లు అనగా 3 నెలల, 6 నెలల మరియు 9 నెలల వంటి తక్కువ కాలపరిమితులతో మీపొదుపులను మదుపు చేయుటకు అందుబాటులో ఉంటాయి. మీ ఫిక్సిడ్ డిపాజిట్ యొక్క కాలపరిమితి ఆధారముగా ఆకర్షణీయమైన FD వడ్డీరేట్లు అందించబడతాయి. వేర్వేరు కాలపరిమితుల కొరకు FD వడ్డీరేట్లను చూడండి.

వ్యవధి వడ్డీరేటు (వార్షిక) ప్రత్యేక వడ్డీరేటు (ఏకమొత్తము పెట్టుబడిపై )
`15 లక్షలు మరియు ఆపైన కానీ `50 లక్షల కంటే తక్కువ `50 లక్షలు మరియు ఆపైన కానీ `1 కోటి కంటే తక్కువ `1 కోటి మరియు ఆపైన
సాధారణ సభ్యుడు స్త్రీలు మరియు వయోవృద్ధులు సాధారణ సభ్యుడు స్త్రీలు మరియు వయోవృద్ధులు సాధారణ సభ్యుడు స్త్రీలు మరియు వయోవృద్ధులు సాధారణ సభ్యుడు స్త్రీలు మరియు వయోవృద్ధులు
స్వల్పకాలిక డిపాజిట్ పథకాలు
3 నెలలు 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50%
6 నెలలు 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00%
9 నెలలు 8.50% 8.50% 8.50% 8.50% 8.50% 8.50% 8.50% 8.50%
ఫిక్సిడ్ డిపాజిట్ పథకాలు
1 సంవత్సరం 9.00% 10.00% 9.25% 10.25% 9.50% 10.50% 9.75% 10.75%
2 సంవత్సరాలు 9.00% 10.00% 9.25% 10.25% 9.50% 10.50% 9.75% 10.75%
3 సంవత్సరాలు 9.50% 10.50% 9.75% 10.75% 10.00% 11.00% 10.25% 11.25%
4 సంవత్సరాలు 9.50% 10.50% 9.75% 10.75% 10.00% 11.00% 10.25% 11.25%
5 సంవత్సరాలు 10.00% 11.00% 10.25% 11.25% 10.50% 11.50% 10.75% 11.75%

అదనపు ప్రత్యేక వడ్డీ రేట్లు*

ఫిక్సిడ్ డిపాజిట్పై మహిళా సభ్యులకు 1.00% అదనపు వడ్డీ
ఫిక్సిడ్ డిపాజిట్లపై వయో వృద్ధులకు (50 సంవత్సరాల కన్నా ఎక్కువ వయసు గల సభ్యులు) 1.00% అదనపు వడ్డీ
*సొసైటీ నిబంధనలు మరియు షరతుల ప్రకారం ప్రత్యేక వడ్డీరేట్లు వర్తిస్తాయి
వడ్డీరేట్లు ఏప్రిల్ 01, 2018 నుండి అమలులోకి వచ్చాయి

తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు

ఫిక్సిడ్ డిపాజిట్ యొక్క కాలపరిమితి ఏమిటి?

3 నెలలు, 6 నెలలు, 9 నెలలు, 1 సంవత్సరం, 2 సంవత్సరాలు, 3 సంవత్సరాలు, 4 సంవత్సరాలు మరియు గరిష్టంగా 5 సంవత్సరాల కాలపరిమితులతో ఫిక్స్డ్డిపాజిట్ అందుబాటులో ఉన్నది.

ఫిక్సిడ్ డిపాజిట్లో కనీస పెట్టుబడి మొత్తం ఎంత ?

ఫిక్సిడ్ డిపాజిట్కు కనీస మొత్తం పెట్టుబడి `1,000 మరియు తరువాత, ఈఉత్పత్తిలో `100 గుణిజాలలో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు.

ఫిక్సిడ్ డిపాజిట్లో ప్రీమెచ్యూరిటీ చెల్లింపు సదుపాయం కలదా?

కింది నియమాల ప్రకారం సభ్యులు ఈఉత్పత్తిపై ప్రీమెచ్యూరిటీ చెల్లింపు పొందవచ్చు: –

  • 3 నుండి 9 నెలల పథకం → ప్రీమెచ్యూరిటీ చెల్లింపు సదుపాయం అందుబాటులో లేదు
  • 1 సంవత్సర పథకం → ప్రీమెచ్యూరిటీ చెల్లింపు సదుపాయం అందుబాటులో లేదు
  • 2 సంవత్సరాల మరియు ఆపైన వ్యవధి గల పథకం → ప్రీమెచ్యూరిటీ చెల్లింపు సదుపాయం 18 నెలల వరకు అందుబాటులో లేదు. 18 నెలల తరువాత ప్రీమెచ్యూరిటీ చెల్లింపు తీసుకున్నప్పుడు సొసైటీ యొక్క నిబంధనలు మరియు షరతుల ప్రకారము వడ్డీ వర్తించబడుతుంది.

ఫిక్సిడ్ డిపాజిట్లో రుణము కొరకు ఏదైనా ఇతర సౌకర్యము కలదా ?

అవును! ఫిక్సిడ్ డిపాజిట్పై రుణ సౌకర్యము కింది నియమాల ప్రకారము అందుబాటులో ఉంటుంది:

  • (ఎ) 3 నుండి 9 నెలల పథకము: రుణసౌకర్యము అందుబాటులో లేదు
  • (బి) 1 సంవత్సరం నుండి 4 సంవత్సరముల పథకము: డిపాజిట్ చేసిన మొత్తంపై గరిష్టంగా 60% వరకూ
  • (సి) 5 సంవత్సరముల పథకము: 12 నెలల తరువాత, డిపాజిట్ చేసిన మొత్తంపై గరిష్టంగా 60% వరకూ

సొసైటీ యొక్క నిబంధనలు మరియు షరతుల ప్రకారము వడ్డీరేటు వర్తించబడుతుంది.

స్థిర జమాలో రుణము పొందుట కోసం ఏదైనా ఇతర సదుపాయం ఉందా?

అవును! క్రింది నియమాల ప్రకారం స్థిర జమాపై రుణ సౌకర్యం అందుబాటులో ఉన్నది: –

  • (A) 01 నుంచి 04 సంవత్సరాల వ్యవధి గల FD → సభ్యులు FD లో చేసిన వారి పెట్టుబడి మొత్తంపై గరిష్టంగా 60% వరకూ రుణాన్ని పొందవచ్చు. సొసైటీ నియమాల ప్రకారం వడ్డీ రేటు వర్తించబడుతుంది.
  • (B) 05 సంవత్సరాల FD → FD 12 నెలల తరువాత, సభ్యుడు FD లో చేసిన వారి పెట్టుబడి మొత్తంపై గరిష్టంగా 60% వరకూ రుణ పొందవచ్చు. సొసైటీ నియమాల ప్రకారం వడ్డీ రేటు వర్తించబడుతుంది.

వయో వృద్ధులు మరియు మహిళలకు వడ్డీరేటులో ప్రత్యేక ప్రయోజనాలు ఏమైనా కలవా?

అవును! ఈపథకము కింద మహిళా సభ్యులకు మరియు వయో వృద్ధులకు (50 ఏళ్లకు పైబడిన సభ్యులకు) 1% అదనపు వడ్డీ. ఒక మహిళ, వయో వృద్ధురాలు అయితే, అప్పుడు ఆమెకు ఒక ప్రయోజనము మాత్రమే లభిస్తుంది.

పోటీతత్వ ఫిక్సిడ్ డిపాజిట్ రేట్లను పొందండి

ఆదర్శ్ క్రెడిట్ కో-ఆపరేటివ్ సొసైటీ లిమిటెడ్ మీకు వివిధ పెట్టుబడి పథకములను తెస్తుంది, వాటి ద్వారా మీరు పోటీతత్వ వడ్డీరేట్లను పొందవచ్చు మరియు మీపెట్టుబడులను స్వల్పకాలములో వృద్ధి చేసుకొనవచ్చు. మా ఫిక్సిడ్ డిపాజిట్ పథకము మీవిలువైన పొదుపులను పోటీతత్వ FD వడ్డీరేట్ల వద్ద పెట్టుబడి పెట్టుటకు అనుమతిస్తుంది. ఆదర్శ్ క్రెడిట్ కనీసము 3 నెలలు మరియు గరిష్టంగా 5 సంవత్సరాలు FD లో పెట్టుబడి పెట్టుటకు మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది.

ఫిక్సిడ్ డిపాజిట్ మొ త్తమునకు సంబంధించి, అది కనిష్టం `1000 గానే ఉంటుంది. అంతేకాక, `100 యొక్క గుణకాలలో మీరు పెట్టుబడులు పెట్టవచ్చు. కేవలం చిన్న పెట్టుబడులను చేయటము ద్వారా కాల వ్యవధి యొక్క ముగింపులో మీరు మంచి రాబడిని సంపాదించవచ్చు.

అలాగే, మేము మీకు స్వల్ప కాలిక ఫిక్సిడ్ డిపాజిట్లు అందిస్తాము, మీ పొదుపులను మీరు తక్కువ వ్యవధి గల FD లలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి అనుమతించబడతారు. మీరు 3 నెలలు, 6 నెలలు లేదా 9 నెలల వ్యవధిలో స్వల్పకాలిక ఫిక్సిడ్ డిపాజిట్లలో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చును. మీ FD లలో, మీరు 7.50% మరియు 11.75% నుండి ఉత్తమ FD రేట్లు పొందుతారు. అందువలన ఆదర్శ్ క్రెడిట్ యొక్క ఫిక్సిడ్ డిపాజిట్ థకాలలో పెట్టుబడులు పెట్టండి మరియు మీపెట్టుబడులపై పోటీతత్వ ఆదాయమును పొందండి.

ఇప్పుడు మేము మాసేవలను `15 లక్షల కన్నా ఎక్కువ మొత్తంలో పెట్టుబడులకు విస్తరించాము. మీరు ఈ ఏకమొత్తం పెట్టుబడి పథకంతో ప్రత్యేకమైన మరియు అధిక వడ్డీరేట్లు పొందుతారు.

సూచన : ఆదర్శ్ క్రెడిట్ కో-ఆపరేటివ్ సొసైటీ లిమిటెడ్ సభ్యులకు సొసైటీ యొక్క అన్ని ఉత్పత్తులు మరియు సేవలు ప్రత్యేకంగా అందుబాటులో ఉంటాయి.

స్థిర డిపాజిట్ కోసం ఇప్పుడే విచారించండి

Name
Email
Phone no
Message
© Copyright - Adarsh Credit. 2018 All rights reserved. Designed and developed by Communication Crafts.