త్వరిత అందుబాటు కోసం ఉపయోగపడే లింక్
Adarsh Fix Deposite

ఫిక్సిడ్ డిపాజిట్

సభ్యులు వారి అవసరములకు అనుగుణముగా ఎంచుకోగల వివిధ కాలపరిమితులతో ఫిక్సిడ్ డిపాజిట్ అందుబాటులో ఉంటుంది. స్వల్పకాలిక ఫిక్సిడ్ డిపాజిట్లు అనగా 3 నెలల, 6 నెలల మరియు 9 నెలల వంటి తక్కువ కాలపరిమితులతో మీపొదుపులను మదుపు చేయుటకు అందుబాటులో ఉంటాయి. మీ ఫిక్సిడ్ డిపాజిట్ యొక్క కాలపరిమితి ఆధారముగా ఆకర్షణీయమైన FD వడ్డీరేట్లు అందించబడతాయి. వేర్వేరు కాలపరిమితుల కొరకు FD వడ్డీరేట్లను చూడండి.

స్వల్పకాలిక డిపాజిట్ పథకాలు

కాలవ్యవధి వడ్డీ రేటు ( ఏడాదికి)
(రూ. 15 లక్షల కంటే తక్కువ డిపాజిట్లు)
వడ్డీ రేటు ( ఏడాదికి)
(రూ. 15 లక్షలు మరియు అంతకంటే ఎక్కువ, కానీ రూ. 50 లక్షల కంటే తక్కువ)
వడ్డీ రేటు ( ఏడాదికి)
(రూ. 50 లక్షలు మరియు అంతకంటే ఎక్కువ, కానీ రూ. 1 కోటి కంటే తక్కువ)
వడ్డీ రేటు ( ఏడాదికి)
(రూ. 1 కోటి మరియు అంతకంటే ఎక్కువ)
3 నెలలు 7.00% 7.25% 7.50% 7.75%
6 నెలలు 8.00% 8.25% 8.50% 8.75%
9 నెలలు 9.00% 9.25% 9.50% 9.75%

ఫిక్సిడ్ డిపాజిట్ పథకాలు

ఏకమొత్తంలో డిపాజిట్ చేయవలసిన మొత్తం కాలవ్యవధి
1 నుండి 2 ఏళ్లు 3 నుండి 4 ఏళ్లు 5 నుండి 6 ఏళ్లు 7 నుండి 8 ఏళ్లు 9 నుండి 10 ఏళ్లు
రూ. 5 లక్షల వరకు
కనీస డిపాజిట్ రూ. 1000 మరియు తదుపరి రూ. 1000 గుణిజాలలో
10.00% 11.00% 12.00% 13.00% 14.00%
రూ. 5 లక్షలకు పైన రూ. 15 లక్షల వరకు
కనీస డిపాజిట్ రూ. 5,01,000 మరియు తదుపరి రూ. 1000 గుణిజాలలో
10.25% 11.25% 12.25% 13.25% 14.25%
రూ. 15 లక్షలకు పైన రూ. 25 లక్షల వరకు
కనీస డిపాజిట్ రూ. 15,01,000 మరియు తదుపరి రూ. 1000 గుణిజాలలో
10.50% 11.50% 12.50% 13.50% 14.50%
రూ. 25 లక్షలకు పైన రూ. 50 లక్షల వరకు
కనీస డిపాజిట్ రూ. 25,01,000 మరియు తదుపరి రూ. 1000 గుణిజాలలో
10.75% 11.75% 12.75% 13.75% 14.75%
రూ. 50 లక్షలకు పైన రూ. 1 కోటి వరకు
కనీస డిపాజిట్ రూ. 50,01,000 మరియు తదుపరి రూ. 1000 గుణిజాలలో
11.00% 12.00% 13.00% 14.00% 15.00%
రూ. 1 కోటి పైన
కనీస డిపాజిట్ రూ. 1,00,01,000 మరియు తదుపరి రూ. 1000 గుణిజాలలో
11.50% 12.50% 13.50% 14.50% 15.50%

స్వల్పకాలిక డిపాజిట్ పథకాలు జూలై 01, 2018 నుంచి అమలులోకి వస్తున్న వడ్డీ రేట్లు

తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు

FD యొక్క కాలపరిమితిఏమిటి?

ఒక స్థిర డిపాజిట్ 3,6,9 నెలల వివిధ కాలపరిమితిల్లో మరియు 1 నుండి 10 సంవత్సరాల వరకు అందుబాటులో ఉంది.

స్థిర డిపాజిట్ కోసం కనీస పెట్టుబడి మొత్తం ఏమిటి?

కనీస మొత్తం పెట్టుబడి రూ. 1,000 మరియు తరువాత రూ1000 గుణకాలలో

స్థిర డిపాజిట్లో ఏవైనా ముందస్తు ఉపసంహరణసదుపాయం ఉందా?

  • 3 నుండి 12 నెలలు పథకంలో ముందస్తు ఉపసంహరణ సదుపాయం అందుబాటులో లేదు.
  • 2 నుండి 5 సంవత్సరాల మధ్యపథకాలలో ముందస్తు ఉపసంహరణసౌకర్యం 18 నెలల వరకు అందుబాటులో లేదు.
    సొసైటీ యొక్క నిబంధనల ప్రకారం 18 నెలల తరువాత ముందస్తు ఉపసంహరణ సదుపాయం కలదు.
  • 6 నుండి 10 సంవత్సరాల మధ్య ముందస్తు ఉపసంహరణ సదుపాయం 36 నెలల వరకు అందుబాటులో లేదు.
    సొసైటీ నిబంధనల ప్రకారం 36 నెలల తరువాత ఏదేని ప్రీమియమ్ రేటు వర్తించవచ్చు.

స్థిర డిపాజిట్ మీద ఏదైనా రుణ సౌకర్యం ఉందా?

అవును! రుణ సౌకర్యం క్రింది నియమాల ప్రకారం స్థిర డిపాజిట్ కు అందుబాటులో ఉంటుంది: –

  • (ఎ) 3 నుండి 9 నెలల పథకంలో రుణ సౌకర్యం అందుబాటులో లేదు.
  • (B) 1 సంవత్సరం నుంచి 4 సంవత్సరాల పథకంలో గరిష్టంగా 60% డిపాజిట్ మొత్తాన్ని.
  • (సి) 5 సంవత్సరాల నుండి 10 సంవత్సరాల పథకంలో 12 నెలలు తరువాత, గరిష్టంగా 60% డిపాజిట్ మొత్తాన్ని.

సొసైటీ నిబంధనల ప్రకారం వడ్డీ రేటు వర్తించబడుతుంది.

పోటీ తత్వ స్థిర పొదుపు పథకాలు

ఆదర్శ్ క్రెడిట్ కో ఆపరేటివ్ సొసైటీలిమిటెడ్ మీకు వివిధ పెట్టుబడుల పథకాలను తెస్తుంది, దీని ద్వారా మీరు పోటీతత్వ వడ్డీలను సంపాదించవచ్చు మరియు మీ పెట్టుబడులు స్వల్ప కాలంలో పెరుగుతాయి. మా స్థిర డిపాజిట్ పథకం మీకు తులనాత్మక FD వడ్డీ రేట్లు వద్ద మీ విలువైన పొదుపు పెట్టుబడిని అనుమతిస్తుంది. ఆదార్ క్రెడిట్ కో-ఆపరేటివ్ సొసైటీ మిమ్మల్ని స్థిరమైన పెట్టుబడికి కనీసం 3 నెలలు మరియు గరిష్టంగా 10 సంవత్సరాలుకు వివిధ వడ్డీ రేట్లులో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి అనుమతిస్తుంది. ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ యొక్క డిపాజిట్ మొత్తానికి సంబంధించి,ఇందులో కేవలం కనీస మొత్తం రూ .1000 గా ఉంటుంది. అంతేకాక, మీకు 100 రూపాయల గుణకాలలో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. కేవలం చిన్న పెట్టుబడులను చేయటం ద్వారా, కాలపరిమితి చివరిలో మీరు మంచి ఫలితాలను సంపాదించవచ్చు. అలాగే, మీకు స్వల్పకాలిక ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు అందిస్తాము, మీ జీవిత పొదుపులను తక్కువ కాలపరిమితి కోసం మీరు FD లలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి అనుమతించబడతారు. మీరు మీ FD లలో 3 నెలల, 6 నెలలు లేదా 9 నెలల వ్యవధిలో స్వల్పకాలిక స్థిర డిపాజిట్లలో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు, మీరు 7.00% నుండి 9.75% వరకు అధిక లాభదాయకమైన FD రేట్లు పొందుతారు. అందువల్ల ఆదర్శ్ క్రెడిట్ యొక్క స్థిర డిపాజిట్ పథకాలలో పెట్టుబడులు పెట్టండి మరియు మీ పెట్టుబడులపై పోటీ పరమైన రిటర్న్లను పొందండి. ఇప్పుడు మేము 15 లక్షల కన్నా ఎక్కువ మొత్తంలో మా సేవలను విస్తరించాము. మీరు 10 % నుండి 15.5% వరకు ఈ మొత్తం పెట్టుబడి పథకంతో ప్రత్యేకమైన మరియు అధిక వడ్డీ రేట్లు పొందుతారు.

సూచన : ఆదర్శ్ క్రెడిట్ కో-ఆపరేటివ్ సొసైటీ లిమిటెడ్ సభ్యులకు సొసైటీ యొక్క అన్ని ఉత్పత్తులు మరియు సేవలు ప్రత్యేకంగా అందుబాటులో ఉంటాయి.

స్థిర డిపాజిట్ కోసం ఇప్పుడే విచారించండి

Name
Email
Phone no
Message
© Copyright - Adarsh Credit. 2018 All rights reserved. Designed and developed by Communication Crafts.