ત્વરિત લિંક
Adarsh Monthly Income

માસિક આવક

માસિક આવક યોજના (MIS) એક અનન્ય યોજના છે જ્યાં સભ્યો ચોક્કસ રકમનું રોકાણ કરી શકે છે અને અમારા સ્પર્ધાત્મક MIS વ્યાજ દર મુજબ કાર્યકાળના અંત સુધી દરેક મહિને વળતર મેળવી શકે છે. સભ્યો રોકાણની રકમ સાથે મુદત પસંદ કરી શકે છે અને તેના પર વ્યાજ મેળવી શકે છે.

એકસાથે રોકાણની રકમ મુદત
1 તેમજ 2 વર્ષ 3 તેમજ 4 વર્ષ 5 તેમજ 6 વર્ષ 7 તેમજ 8 વર્ષ 9 તેમજ 10 વર્ષ
રૂ. 5 લાખ સુધી
લઘુત્તમ રૂ. 10,000/- તેમજ આગળ રૂ. 1,000/-ના ગુણાંકમાં
9.50% 10.50% 11.50% 12.50% 13.50%
રૂ. 5 લાખથી વધુ રૂ. 15 લાખ સુધી
લઘુત્તમ રૂ. 5,01,000/- તેમજ આગળ રૂ. 1,000/-ના ગુણાંકમાં
9.75% 10.75% 11.75% 12.75% 13.75%
રૂ. 15 લાખથી વધુ રૂ. 25 લાખ સુધી
લઘુત્તમ રૂ. 15,01,000/- તેમજ આગળ રૂ. 1,000/-ના ગુણાંકમાં
10.00% 11.00% 12.00% 13.00% 14.00%
રૂ. 25 લાખથી વધુ રૂ. 50 લાખ સુધી
લઘુત્તમ રૂ. 25,01,000/- તેમજ આગળ રૂ. 1,000/-ના ગુણાંકમાં
10.25% 11.25% 12.25% 13.25% 14.25%
રૂ. 50 લાખથી વધુ રૂ. 1 કરોડ સુધી
લઘુત્તમ રૂ. 50,01,000/- તેમજ આગળ રૂ. 1,000/-ના ગુણાંકમાં
10.50% 11.50% 12.50% 13.50% 14.50%
રૂ. 1 કરોડથી વધુ
લઘુત્તમ રૂ. 1,00,01,000/- તેમજ આગળ રૂ. 1,000/-ના ગુણાંકમાં
11.00% 12.00% 13.00% 14.00% 15.00%

01 જુલાઈ, 2018 થી વ્યાજદર અસરકારક.

અવારનવાર થતા પ્રશ્નો

માસિક આવક યોજના માં મુદ્દત કેટલી હોય છે?

અમારી માસિક આવક યોજના વિવિધ મુદતની છે જેમ કે 1 વર્ષ, 2 વર્ષ, 3 વર્ષ, 4 વર્ષ, 5 વર્ષ , 6 વર્ષ, 9 વર્ષ અને 10 વર્ષ નો, મહત્તમ સમયગાળો

માસિક આવક યોજના માટે લઘુત્તમ રોકાણ ની રકમ શું છે?

માસિક આવક યોજના માટે રોકાણની લઘુતમ રકમ રૂ. 10,000 છે અને ત્યાર બાદ આ ઉત્પાદનમાં રૂ.100ના ગુણાંકમાં વધુ રોકાણ કરી શકાય છે

માસિક આવક યોજના માં સભ્ય કેટલું વ્યાજ મેળવી શકે છે?

 • 1 તેમજ 2 વર્ષ – 9.50% વાર્ષિક
 • 3 તેમજ 4 વર્ષ – 10.50% વાર્ષિક
 • 5 તેમજ 6 વર્ષ – 11.50% વાર્ષિક
 • 7 તેમજ 8 વર્ષ – 12.50% વાર્ષિક
 • 9 તેમજ 10વર્ષ – 13.50% વાર્ષિક

શું માસિક આવક યોજના માં લોન માટે કોઈ સુવિધા છે?

વ્યાજ દર સોસાયટીના નિયમો અને શરતો અનુસાર લાગુ પડશે.

1 વર્ષથી 2 વર્ષ સુધીની યોજના માં

 • 1 વર્ષથી 2 વર્ષ સુધીની યોજના માં : જમા રકમ ના 60% મહત્તમ.

3 વર્ષ ની યોજના માં

 • 3 વર્ષ ની યોજના માં : 1 વર્ષ સુધી ઋણની સુવિધા ઉપલબ્ધ નથી.
 • 3 વર્ષ ની યોજના માં : 1 વર્ષ બાદ જમા રકમ ના 60% મહત્તમ.

4 વર્ષ ની યોજના માં

 • 4 વર્ષ ની યોજના માં : 1 વર્ષ સુધી ઋણની સુવિધા ઉપલબ્ધ નથી.
 • 4 વર્ષ ની યોજના માં : 1 વર્ષ બાદ તેમજ 2 વર્ષ સુધી જમા રકમ ના 50% મહત્તમ.
 • 4 વર્ષ ની યોજના માં : 2 વર્ષ બાદ જમા રકમ ના 60% મહત્તમ.

5 વર્ષ ની યોજના માં

 • 5 વર્ષ ની યોજના માં : 2 વર્ષ સુધી ઋણની સુવિધા ઉપલબ્ધ નથી.
 • 5 વર્ષ ની યોજના માં : 2 વર્ષ બાદ તેમજ 3 વર્ષ સુધી જમા રકમ ના 50% મહત્તમ.
 • 5 વર્ષ ની યોજના માં : 3 વર્ષ બાદ જમા રકમ ના 60% મહત્તમ.

6થી 10 વર્ષ ની યોજના માં

 • 6થી 10 વર્ષ ની યોજના માં : 4 વર્ષ સુધી ઋણની સુવિધા ઉપલબ્ધ નથી.
 • 6થી 10 વર્ષ ની યોજના માં : 4 વર્ષ બાદ તેમજ 5 વર્ષ સુધી જમા રકમ ના 50% મહત્તમ.
 • 6થી 10 વર્ષ ની યોજના માં : 5 વર્ષ બાદ જમા રકમ ના 60% મહત્તમ.

શ્રેષ્ઠ માસિક આવક યોજના (MIS)

આદર્શ ક્રેડિટ કો-ઓપરેટિવ સોસાયટીની અન્ય રોકાણ યોજનાઓની જેમ, MIS પણ ખાતરીપૂર્વકના સુરક્ષિત વળતરની ખાતરી આપે છે. અમારી માસિક આવક યોજના એ એક અનન્ય યોજના છે જેની અંદર સભ્યો ચોક્કસ રકમનું રોકાણ કરી શકે છે અને વિશિષ્ટ MIS વ્યાજ દર સાથે નિર્ધારિત મુદતની અંદર દર મહિને વળતર મેળવી શકે છે. સભ્ય રોકાણ રકમ અને મુદત પસંદ કરી શકે છે અને તે રકમ પર વ્યાજ મેળવી શકે છે.

અમે, આદર્શ ક્રેડિટ કો-ઑપરેટિવ સોસાયટી ખાતે, આપને ઓછામાં ઓછા 1 વર્ષ અને મહત્તમ 6 વર્ષ માટે MIS યોજના હેઠળ રોકાણ કરવાની મંજૂરી આપીએ છીએ. MIS રોકાણની ઓછામાં ઓછી રકમ ₹ 10,000 છે, તે પછી આપ ₹ 1000 ના ગુણાંકમાં રોકાણ કરી શકો છો. અમે આપને 9.5% થી 15% સુધીમાં MIS વ્યાજ દરો આપીએ છીએ. આવા ઊંચા વ્યાજ દર સાથે, આદર્શ આપને શ્રેષ્ઠ માસિક આવક યોજના પુરી પાડે છે. આજે જ MIS માં રોકાણ કરો!

જો આપ 15 લાખથી 1 કરોડ સુધીની ઉચક રકમનું રોકાણ કરવાની યોજના ઘડી રહ્યા હોય તો વિશેષ ઊંચા વ્યાજદર મેળવો.

ડિસક્લેમર/અસ્વીકૃતિ: સોસાયટીના તમામ ઉત્પાદનો અને સેવાઓ માત્ર આદર્શ ક્રેડિટ કો-ઓપરેટિવ સોસાયટી લિમિટેડના સભ્યો માટે જ ઉપલબ્ધ છે.

માસિક આવક યોજના માટે પૂછપરછ કરો

Name
Email
Phone no
Message

© Copyright - Adarsh Credit. 2018 All rights reserved. Designed and developed by Communication Crafts.