जलद दुवा
Adarsh Monthly Income

मासिक उत्पन्न

मासिक उत्पन्न योजना (एमआयएस) ही एक अनोखी योजना आहे जिथे सभासद एक विशिष्ट रक्कम गुंतवू शकतात आणि आमच्या स्पर्धात्मक एमआयएस व्याज दारावर, कालावधीच्या समाप्तीपर्यंत परतावे मिळवू शकता. सदस्य कालावधीसह गुंतवणूकीची रक्कम निवडू शकतात आणि त्यावर व्याज मिळवू शकतात.

एकरकमी गुंतवणूक रक्कम कालावधी
1 व 2 वर्षे 3 व 4 वर्षे 5 व 6 वर्षे 7 व 8 वर्षे 9 व 10 वर्षे
₹ 5 लाखापर्यंत
किमान ₹ 10,000/- आणि पुढे ₹ 1,000/- च्या पटीत
9.50% 10.50% 11.50% 12.50% 13.50%
₹ 5 लाखापेक्षा जास्त ते ₹ 15 लाखापर्यंत
किमान ₹ 5,01,000/- आणि पुढे ₹ 1,000/- च्या पटीत
9.75% 10.75% 11.75% 12.75% 13.75%
₹ 15 लाखापेक्षा जास्त ते ₹ 25 लाखापर्यंत
किमान ₹ 15,01,000/- आणि पुढे ₹ 1,000/- च्या पटीत
10.00% 11.00% 12.00% 13.00% 14.00%
₹ 25 लाखापेक्षा जास्त ते ₹ 50 लाखापर्यंत
किमान ₹ 25,01,000/- आणि पुढे ₹ 1,000/- च्या पटीत
10.25% 11.25% 12.25% 13.25% 14.25%
₹ 50 लाखापेक्षा जास्त ते ₹ 1 कोटीपर्यंत
किमान ₹ 50,01,000/- आणि पुढे ₹ 1,000/- च्या पटीत
10.50% 11.50% 12.50% 13.50% 14.50%
₹ 1 कोटीपेक्षा जास्त
किमान ₹ 1,00,01,000/- आणि पुढे ₹ 1,000/- च्या पटीत
11.00% 12.00% 13.00% 14.00% 15.00%

1 जुलै 2018 पासून व्याज दर प्रभावी आहेत

सामान्य प्रश्न

मासिक उत्पन्न योजनेचा कालावधी काय आहे?

आमची मासिक उत्पन्न योजना 1 वर्ष, 2 वर्षे, 3 वर्षे, 4 वर्षे, 5 वर्षे आणि जास्तीत जास्त 6 वर्षे कालावधीसाठी उपलब्ध आहे.

मासिक उत्पन्न योजनेसाठी किमान गुंतवणूक रक्कम काय आहे?

गुंतवणुकीची किमान रक्कम रु. 10,000 रुपये मासिक उत्पन्न योजनेसाठी आणि त्यानंतर या उत्पादनात रु १,००० च्या पटीत

मासिक उत्पन्न योजनेत सभासद किती व्याज मिळवू शकतो?

उत्पादनाचे व्याज दर खालीलप्रमाणे आहेत: –

 • 1 वर्ष – 8.50% वार्षिक
 • 2 वर्षे – 8.50% वार्षिक
 • 3 वर्षे – 9.00% वार्षिक
 • 4 वर्षे – 9.00% वार्षिक
 • 5 वर्षे – 9.50% वार्षिक
 • 6 वर्षे – 9.50% वार्षिक

मासिक उत्पन्न योजनेत मुदतपूर्वपूर्तीची काही सुविधा आहे का?

सदस्य खालील नियमांप्रमाणे या ठेवीची मुदतपूर्वपूर्ती करू शकतात:-

 • (A) 01 वर्षाच्या ठेवीवर : – सदस्याला 06 महिन्यांनंतर मुदतपूर्वपूर्ती मिळू शकते
 • (B) 2 वर्षांच्या ठेवीवर : – सदस्याला 12 महिन्यांनंतर मुदतपूर्वपूर्ती मिळवू शकते
 • (C) 2 पेक्षा अधिक वर्षांच्या ठेवीवर : – सदस्याला 24 महिन्यांनंतर मुदतपूर्वपूर्ती मिळवू शकते

मासिक उत्पन्न योजनेत कर्जाची काही सुविधा आहे का?

1 आणि 2 वर्षांच्या योजनेत:

 • 1 आणि 2 वर्षांच्या योजनेमध्येः ठेवीच्या रकमेच्या जास्तीत जास्त 60%.

3 वर्षांच्या योजनेत:

 • 3 वर्षांच्या योजनेमध्ये: कर्जाची सुविधा 1 वर्षापर्यंत उपलब्ध नाही.
 • 3 वर्षांच्या योजनेमध्ये: 1 वर्षानंतर ठेवीच्या रकमेच्या जास्तीत जास्त 60%.

4 वर्षांच्या योजनेत:

 • 4 वर्षांच्या योजने मध्ये: कर्जाची सुविधा 1 वर्षापर्यंत उपलब्ध नाही.
 • 4 वर्षांच्या योजने मध्ये: 1 वर्ष ते 2 वर्षांनंतर ठेवीच्या रकमेच्या जास्तीत जास्त 50%.
 • 4 वर्षांच्या योजनेमध्ये: 2 वर्षांनंतर ठेवीच्या रकमेच्या जास्तीत जास्त 60%.

5 वर्षांच्या योजनेत:

 • 5 वर्षांच्या योजनेमध्ये: कर्जाची सुविधा 2 वर्षांपर्यंत उपलब्ध नाही.
 • 5 वर्षांच्या योजनेमध्ये: 2 ते 3 वर्षांनंतर ठेवीच्या रकमेच्या जास्तीत जास्त 50%.
 • 5 वर्षांच्या योजनेमध्ये: 3 वर्षांनंतर ठेवीच्या रकमेच्या जास्तीत जास्त 60%.

सहा वर्षांच्या योजनेत:

 • सहा वर्षांच्या योजनेमध्येः तीन वर्षांपर्यंत कर्जाची सुविधा उपलब्ध नाही.
 • 6 वर्षांच्या योजनेमध्ये: 3 ते 4 वर्षांनंतर ठेवीच्या रकमेच्या जास्तीत जास्त 50%.
 • 6 वर्षांच्या योजनेमध्ये: 4 वर्षांनंतर ठेवीच्या रकमेच्या जास्तीत जास्त 60%.

सोसायटीच्या अटी आणि नियमांनुसार व्याज दर लागू होतील.

सर्वोत्कृष्ट मासिक उत्पन्न योजना (एमआयएस)

आदर्श क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या इतर गुंतवणूक योजनांप्रमाणे, एमआयएस, सुरक्षित परताव्यांची देखील हमी देते. आमची मासिक उत्पन्न योजना ही एक अनोखी योजना आहे ज्यामुळे सदस्य एक विशिष्ट रकमेची गुंतवणूक करू शकतात आणि विशेस्थ एमआयएस व्याज दराने निर्धारित कालावधीमध्ये दरमहा परतावा मिळवू शकतात. गुंतवणूकीची रक्कम आणि कालावधीला सदस्याद्वारे निवडले जाऊ शकते आणि त्यावर व्याज मिळवता येते.

आम्ही, आदर्श क्रेडिट को-ऑप. सोसायटी येथे, किमान 1 वर्ष आणि जास्तीत जास्त 6 वर्षांसाठी, एमआयएस अंतर्गत गुंतवणूक करू देतो. एमआयएस गुंतवणूकीची किमान रक्कम ` 10,000 आहे ज्यानंतर आपण ` 1000 च्या पटीत गुंतवणूक करू शकता. आम्ही आपणास 8% ते 11.25% च्या दरम्यान एमआयएस व्याजदर प्रदान करतो. अशा उच्च व्याज दरासह, आदर्श आपणास सर्वोत्तम मासिक उत्पन्न योजना प्रदान करते. आजच एमआयएसमध्ये गुंतवणूक करा!

जर 15 लाख रुपयांपासून 1 कोटी पर्यंतची एकरकमी रक्कम गुंतवण्याची आपली योजना असेल, तर विशेष व्याजदर मिळवा.

अस्वीकार: सोसायटीची सर्व उत्पादने आणि सेवा केवळ आदर्श क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड यांच्या सदस्यांसाठीच उपलब्ध आहेत.

आता मासिक उत्पन्नासाठी चौकशी करा

Name
Email
Phone no
Message

© Copyright - Adarsh Credit. 2018 All rights reserved. Designed and developed by Communication Crafts.