ਕ੍ਵਿਕ ਲਿੰਕ
Adarsh Monthly Income

ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ

ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ (ਐਮਆਈਐੱਸ) ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਕਮ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਪੀਟੇਟਿਵ ਐਮਆਈਐੱਸ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਮੈਂਬਰ ਮਿਆਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਕਮ ਅਵਧੀ
1 ਅਤੇ 2 ਸਾਲ 3 ਅਤੇ 4 ਸਾਲ 5 ਅਤੇ 6 ਸਾਲ 7 ਅਤੇ 8 ਸਾਲ 9 ਅਤੇ 10 ਸਾਲ
ਰੁ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੁ 10,000/- ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਰੁ 1,000/- ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਵਿੱਚ
9.50% 10.50% 11.50% 12.50% 13.50%
ਰੁ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁ 15 ਲੱਖ ਤੱਕ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੁ 5,01,000/- ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਰੁ 1,000/- ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਵਿੱਚ
9.75% 10.75% 11.75% 12.75% 13.75%
ਰੁ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁ 25 ਲੱਖ ਤੱਕ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੁ 15,01,000/- ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਰੁ 1,000/- ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਵਿੱਚ
10.00% 11.00% 12.00% 13.00% 14.00%
ਰੁ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁ 50 ਲੱਖ ਤੱਕ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੁ 25,01,000/- ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਰੁ 1,000/- ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਵਿੱਚ
10.25% 11.25% 12.25% 13.25% 14.25%
ਰੁ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੁ 50,01,000/- ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਰੁ 1,000/- ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਵਿੱਚ
10.50% 11.50% 12.50% 13.50% 14.50%
ਰੁ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੁ 1,00,01,000/- ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਰੁ 1,000/- ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਵਿੱਚ
11.00% 12.00% 13.00% 14.00% 15.00%

ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 01 ਜੁਲਾਈ, 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹਨ

ਆਮ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕੀ ਹੈ?

ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਸਕੀਮ 1 ਸਾਲ, 2 ਸਾਲ, 3 ਸਾਲ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਿਆਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਸਕੀਮ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਕੀ ਹੈ?

ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ 10000 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਵਿੱਚ।

ਕੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੈ?

  • 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।
  • 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ‘ਤੇ – ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀ-ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
  • 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ‘ਤੇ – 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀ-ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
  • 6 ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ‘ਤੇ – 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀ-ਪਰਿਪੱਕਤਾਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਕੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ ਹੈ?

  • 6 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ: 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੋਨ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ
  • 4 ਸਾਲ ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦਾ 60%
  • 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾ ਰਕਮ ਦੀ 60%

ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ (ਐਮਆਈਐਸ)

ਆਦਰਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਂਗ ਐਮ ਆਈ ਐੱਸ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਸਾਡੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਖਾਸ ਰਕਮ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਐਮਆਈਐੱਸ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਉਸੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਅਸੀਂ, ਆਦਰਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਐਮ.ਆਈ. ਐੱਸ।ਐਮ.ਆਈ.ਐਸ. ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਊਨਤਮ ਰਕਮ 10,000 ਰੁਪਏ ਹੈ ,ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 1000 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 9.5% ਤੋਂ 15.00% ਤੱਕ ਐਮ ਆਈ ਐਸ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰ, ਆਦਰਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਐੱਮ. ਆਈ. ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ!

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖੰਡਨ: ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮਿਟਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਹੁਣੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

Name
Email
Phone no
Message

© Copyright - Adarsh Credit. 2018 All rights reserved. Designed and developed by Communication Crafts.