விரைவு இணைப்பு
Adarsh Monthly Income

மாதாந்திர வருமானம்

மாத வருமானம் திட்டம் (எம்ஐஎஸ்) மூலம் உறுப்பினர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை அவர்களுக்கு ஏற்றார் போல் கால அளவுகளில் முதலீடு செய்து கால அளவு முடிவடையும் வரை ஒவ்வொரு மாதமும் அதற்கான வட்டித்தொகையை பெறலாம்.

ஒட்டுமொத்த டெபாசிட் தொகை காலகட்டம்
1 மற்றும் 2 வருடங்கள் 3 மற்றும் 4 வருடங்கள் 5 மற்றும் 6 வருடங்கள் 7 மற்றும் 8 வருடங்கள் 9 மற்றும் 10 வருடங்கள்
ரூ 5 இலட்சம் வரை
குறைந்தபட்ச முதலீடாக ரூ. 10,000 மற்றும் அதன் பின்னர் ரூ.1,000 -ன் மடங்குகள்
9.50% 10.50% 11.50% 12.50% 13.50%
ரூ 5 இலட்சம் முதல் ரூ 15 இலட்சம் வரை
குறைந்தபட்ச முதலீடாக ரூ. 5,01,000 மற்றும் அதன் பின்னர் ரூ.1,000 -ன் மடங்குகள்
9.75% 10.75% 11.75% 12.75% 13.75%
ரூ 15 இலட்சம் முதல் ரூ 25 இலட்சம் வரை
குறைந்தபட்ச டெபாசிட் ரூ. 15,01,000 மற்றும் அதன் பின்னர் ரூ. 1,000 இன் மடங்குகள்
10.00% 11.00% 12.00% 13.00% 14.00%
ரூ 25 இலட்சம் முதல் ரூ 50 இலட்சம் வரை
குறைந்தபட்ச டெபாசிட் ரூ. 25,01,000 மற்றும் அதன் பின்னர் ரூ. 1,000 இன் மடங்குகள்
10.25% 11.25% 12.25% 13.25% 14.25%
50 இலட்சம் முதல் 1 கோடி வரை
குறைந்தபட்ச டெபாசிட் ரூ. 50,01,000 மற்றும் அதன் பின்னர் ரூ. 1,000 இன் மடங்குகள்
10.50% 11.50% 12.50% 13.50% 14.50%
ரூ 1 கோடிக்கும் மேல்
குறைந்தபட்ச டெபாசிட் ரூ. 1,00,01,000 மற்றும் அதன் பின்னர் ரூ. 1,000 இன் மடங்குகள்
11.00% 12.00% 13.00% 14.00% 15.00%

ஜூலை 01, 2018 முதல் வட்டி விகிதங்கள்

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

மாதாந்திர வருமானம் திட்டத்தின் காலம் என்ன?

மாதாந்திர வருவாய் திட்டம் 1 ஆண்டு, 2 ஆண்டுகள், 3 ஆண்டுகள் மற்றும் 10 ஆண்டுகளுக்கு வரை பல்வேறு கால அளவுகளில் உள்ளது.

மாதாந்திர வருமானம் திட்டத்திற்கான குறைந்தபட்ச முதலீட்டு தொகை என்ன?

குறைந்தபட்ச முதலீடு ரூ. 10000 மற்றும் அதன் பிறகு ரூ. 1000

மாதாந்திர வருமானம் திட்டத்தில் முன் முதிர்வு பெறும் ஏதாவது வசதி இருக்கிறதா?

  • 1 வருடம் வைப்புத்தொகை – 6 மாதங்களுக்குப் பிறகு முன் முதிர்வு பெறும் வசதி
  • 2 வருடங்களின் வைப்புத்தொகை – 1 வருடத்திற்குப் பிறகு முன் முதிர்வு பெறும் வசதி
  • 3 முதல் 5 வருடங்கள் வரை வைப்புத்தொகை – 2 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு முன் முதிர்வு பெறும் வசதி
  • 6 முதல் 10 ஆண்டுகளுக்கு இடையில் வைப்புத்தொகை – 3 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு முன் முதிர்வு பெறும் வசதி

மாதாந்திர வருமானம் திட்டத்தில் கடன் வசதி உள்ளதா?

  • 4 ஆண்டுகள் முதல் 5 ஆண்டுகள் வரை வைப்புத் தொகைக்கு 50% வரை கடன் வசதி பெறும் வசதி
  • 5ஆண்டுகளுக்கு பிறகு 60% வைப்பு தொகைக்கு கடன் வசதி பெறும் வசதி
  • 6முதல் 10 ஆண்டு திட்டத்தில்: 4 வருடங்கள் வரை கடன் வசதி பெறும் வசதி இல்லை.

சிறந்த மாத வருமானம் திட்டம் (எம்ஐஎஸ்)

ஆதர்ஷ் கிரெடிட் கூட்டுறவு சங்கத்தின் மற்ற முதலீட்டு திட்டங்களைப் போலவே, MIS உத்தரவாத பாதுகாப்பான வருமானத்தையும் உறுதி செய்கிறது. எங்கள் மாதாந்திர வருமானம் திட்டம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகும், இது திட்டத்தில் முதலீடு செய்யவதன் மூலம் ஒவ்வொரு மாதமும் குறிப்பிட்ட எம்.ஐ.எஸ் வட்டி விகிதத்துடன் வரையறுக்கப்பட்ட காலவரையறைக்குள் பெறவும் அனுமதிக்கிறது. முதலீட்டுத் தொகை மற்றும் காலம் ஆகியவை உறுப்பினர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கலாம்,

நாங்கள் ஆதர்ஷ் கிரெடிட் கூட்டுறவு சங்கத்தில், குறைந்தபட்சம் 1 வருடம் மற்றும் அதிகபட்சம் 10 வருடங்கள் பதவிக்கு நீங்கள் MIS இன் கீழ் முதலீடு செய்யலாம். MIS முதலீட்டின் குறைந்தபட்ச தொகை ₹ 10,000 ஆகும், அதன் பின் ₹ 1000 இன் மடங்குகளில் நீங்கள் முதலீடு செய்யலாம். நீங்கள் 9.1% லிருந்து 15.00% வரை மாறுபடும் MIS வட்டி விகிதத்தை வழங்குகிறீர்கள். அத்தகைய உயர் வட்டி விகிதத்தில், ஆதர்ஷ் கிரெடிட் உங்களுக்கு மாதாந்திர வருவாயை வழங்குகிறது திட்டம். இன்று MIS இல் முதலீடு!

நீங்கள் 5 லட்சம் முதல் ஒரு லட்சம் வரையிலான மொத்த தொகையை முதலீடு செய்ய திட்டமிட்டுள்ளால், அதிகமான உயர் வட்டி விகிதங்களைப் பெறுங்கள்.

பொறுப்பு துறப்பு: இந்த திட்டத்தின் பலன்களும் ,சேவைகளும், ஆதர்ஷ் கடன் கூட்டுறவு சங்கத்தின் உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமே உரியது.

MIS திட்டம் பற்றிய விவரங்கள் அறிய எங்களைத் தொடர்பு கொள்ளவும்.

Name
Email
Phone no
Message

© Copyright - Adarsh Credit. 2018 All rights reserved. Designed and developed by Communication Crafts.